Odredbe i uvjeti za status Super Driver

Uvjeti Korištenja | Politika privatnosti | Kolačići | Politika privatnosti | Prava putnika u autobusnom prijevozu | Opći uvjeti prodaje usluga prijevoza | Odredbe i uvjeti za status Super Driver

Ova je verzija primjenjiva od  20. studenog 2023.

Comuto SA (u daljnjem tekstu „Comuto”) razvio je program Super Driver („Program”) za iskusne i marljive vozače članove mreže BlaBlaCar. U ovim odredbama i uvjetima nudimo vam pojedinosti o programu Super Driver. Pozivamo vas da ih pažljivo pročitate. Ovi uvjeti i odredbe nadopunjuju Uvjete pružanja usluge BlaBlaCar i Pravila o privatnosti BlaBlaCar koja se i dalje primjenjuju na vas.

1. Program Super Driver

Program omogućuje dobivanje oznake Super Driver vozačima registriranim na mreži BlaBlaCar („vozači”) koji se ističu ispunjavanjem određenih posebnih kriterija koji se odnose na njihov BlaBlaCar račun i njihove vožnje za dijeljenje vožnje („Super vozači”).

Za stjecanje statusa Super Driver nije potrebno slati zahtjeve. Ako ispunjavate uvjete za pristup, primit ćete poruku e-pošte ili poruku u aplikaciji BlaBlaCar koja će vas obavijestiti o vašem statusu Super Driver, a na vašem će se BlaBlaCar profilu pojaviti značka. 

Sudjelovanje u programu i stjecanje statusa Super Driver ne zahtijeva nikakve financijske troškove. Sudjelovanje u programu besplatno je i ne ovisi ni o kakvoj naknadi (financijskoj ili nekoj drugoj) od strane vozača. Jednako tako, Comuto vam ne plaća naknadu za vaše sudjelovanje u Programu kao Super Driver, niti vam plaća bilo kakvu naknadu (financijsku ili neku drugu). 

Comuto nema kontrolu nad vozačima sa statusom Super Driver. Comuto ne jamči niti kontrolira kvalitetu, sigurnost ili ponašanje vozača, bez obzira na to jesu li identificirani kao Super Driver ili ne. Ako ispunjavate uvjete statusa Super Driver, to znači da ispunjavate kriterije za odabir iz programa. To ne znači da BlaBlaCar provjerava, potvrđuje ili kontrolira vaše ponude za dijeljenje prijevoza ili vas kao vozača. I dalje ste u potpunosti sami odgovorni za poštovanje važećih propisa i svih svojih obveza navedenih u ovim uvjetima te kao član mreže BlaBlaCar.

2. Uvjeti za pristup programu Super Driver

Kako bi ispunili uvjete za sudjelovanje u programu, vozači moraju:

  • imati aktivan BlaBlaCar račun, koji nije obustavljen ili blokiran i koristiti ga u skladu s Uvjetima pružanja usluge BlaBlaCar ;
  • ispunjavati posebne kriterije programa navedene na platformi BlaBlaCar ili u našem Centru za pomoć, ovisno o slučaju. 

Ako više ne ispunjavate gore navedene uvjete, status Super Driver može vam biti ukinut. Posebni kriteriji programa mogu se s vremena na vrijeme mijenjati prema vlastitom nahođenju tvrtke Comuto.

Comuto od vas neće tražiti da se registrirate ili ispunite obrazac na bilo kojoj mrežnoj lokaciji, obratite se društvu Comuto ili bilo kojoj trećoj strani ili izvršite bilo koju drugu radnju kako biste sudjelovali u programu i stekli status Super Driver. Održavanje statusa Super Driver isključivo je vaš izbor, vaša isključiva odgovornost kao vozača i prihvaćate ju u svom isključivom interesu.

Comuto se ne može smatrati odgovornim za radnje koje poduzimaju neovlaštene treće strane koje se lažno predstavljaju kao Comuto ili djeluju u njegovo ime na bilo koji način, bilo usmeno, osobno ili pismeno ili elektroničkom komunikacijom, i od vas zahtijevaju da platite ili osigurate naknadu za sudjelovanje u Programu, ili slijedite poveznicu na mrežno mjesto treće strane, registrirate se na mrežnom mjestu treće strane ili izvršite bilo koju drugu radnju koja nije predviđena ovim uvjetima. 

3. Evaluacija vozača sa statusom Super Driver

Kvalifikacija i status Super Driver za svakog se Super Driver vozača procjenjuju i mogu opozvati prema nahođenju tvrtke Comuto. Ako steknete status Super Driver, značka koja označava vaš status Super Driver bit će dodana u vaše ponude za dijeljenje vožnje i na vaš BlaBlaCar profil, cijelo vrijeme dok ga imate. Povremeno može biti potrebno neko vrijeme da se vaš status prikaže ili promijeni.

Imate mogućnost odbiti sudjelovanje u programu i dobivanje oznake Super Driver. U tom nam slučaju možete pisati korištenjem našeg obrasca za kontakt

Comuto ima mogućnost, ali ne i obvezu, obavijestiti vas o ukidanju statusa Super Driver i gubitku vaše značke.

4. Značka Super Driver

Zabranjena je svaka upotreba značke Super Driver koja nije izričito odobrena u skladu s ovim uvjetima. Zabranjeno je koristiti, prikazivati ili prezentirati svoju značku Super Driver na mrežnim mjestima ili aplikacijama trećih strana ili izvan ponuda za dijeljenje prijevoza i vašeg profila na mreži BlaBlaCar. Značka Super Driver dostavlja se onakva kakva jest, a Comuto se odriče svake odgovornosti i jamstava kvalitete, nekršenja ili mirnog uživanja.

Svako kršenje ovih uvjeta može rezultirati ukidanjem statusa Super vozača, kao i posljedicama navedenim u članku 9. Općih uvjeta korištenja društva BlaBlaCar.

5. Ponašanje vozača sa statusom Super Driver

Potvrđujete da ste isključivo sami odgovorni za poštovanje svih zakona, propisa i obveza koji se primjenjuju na vašu upotrebu Programa.

Kao Super Driver pristajete da nećete:

  • izjavljivati ili tvrditi da vas je Comuto ili agent ili predstavnik društva Comuto odobrio, potvrdio ili podržao, niti lažno predstavljati svoj odnos s društvom Comuto.
  • koristiti svoju značku Super Driver povezano s davanjem netočnih, obmanjujućih, varljivih, klevetničkih, opscenih, uvredljivih, vulgarnih, pornografskih, lažnih, nezakonitih detalja ili kršenjem prava bilo koje treće strane. Osim toga, zabranjeno je komercijalizirati oznaku Super Driver na bilo koji način.

6. Intelektualno vlasništvo

Comuto je jedini vlasnik svih prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na Program i značku Super Driver (uključujući tekstove, slike, crteže, logotipe, videozapise, zvukove, podatke, grafike).

Status Super Driver ne podrazumijeva nikakav prijenos vlasništva ili prava intelektualnog vlasništva na značku Super Driver ili bilo koja druga prava osim onih koja su navedena u ovim uvjetima ili u Uvjetima i odredbama korištenja tvrtke BlaBlaCar

7. Odgovornost

Status Super Driver i značka ni na koji se način ne mogu smatrati certifikacijom vozača ili njegovih ponuda za dijeljenje prijevoza od strane društva Comuto. Vozači, bez obzira na to imaju li status Super Driver ili ne, djeluju pod svojom isključivom i potpunom odgovornosti. 

Comuto se ne može smatrati odgovornim ni za kakvu neizravnu, moralnu ili posebnu štetu; gubitak dobiti, gubitak ugleda, gubitak podataka, kvar sustava, prekid usluge, oštećenje računala ili mobitela niti za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz djelovanja treće strane protiv društva Comuto.

8. Raskid ugovora

Vaše sudjelovanje u Programu po vlastitom je nahođenju tvrtke Comuto. Vaš status može biti opozvan prema našem vlastitom nahođenju ako prekršite ove uvjete ili bilo koje druge uvjete društva BlaBlaCar koji se na vas primjenjuju. Vaše sudjelovanje u programu i vaša dozvola za upotrebu značke Super Driver automatski će se suspendirati ili ukinuti ako:

  • više ne ispunjavate uvjete za pristup Programu;
  • je jedan od podataka na vašem BlaBlaCar računu promijenjen – tada mi iz sigurnosnih razloga možemo suspendirati vaš status Super Driver. Ako je potrebno, pozivamo vas da nas kontaktirate putem našeg obrasca za kontakt kako biste zatražili povrat svoje značke;
  • prestanete koristiti BlaBlaCar platformu ili obrišete svoj BlaBlaCar račun;
  • su vaša ponuda za dijeljenje vožnje ili račun za BlaBlaCar suspendirani ili blokirani, ovisno o slučaju. 

9. Izmjena ovih uvjeta

Comuto može ažurirati ove uvjete ili ukinuti Program u bilo kojem trenutku, uz prethodnu najavu ili bez nje. Ažuriranja će biti objavljena na platformi BlaBlaCar, a nastavkom korištenja mreže BlaBlaCar nakon objavljivanja potvrđujete da prihvaćate da su ažurirani uvjeti za vas obvezujući.

By using our website, you accept that we use cookies to perform analytics and produce content & ads tailored to your interests. Read our policy on cookies usage

Offer a ride