Uvjeti korištenja

Uvjeti Korištenja | Politika privatnosti | Kolačići | Politika privatnosti | Prava putnika u autobusnom prijevozu | Opći uvjeti prodaje usluga prijevoza | Odredbe i uvjeti za status Super Driver

Uvjeti i odredbe koji stupaju na snagu 17. februarja 2024.

1. Predmet

Comuto SA (u daljnjem tekstu „BlaBlaCar“) razvio je platformu za dijeljenje vožnji koja je dostupna na web-stranici na adresi www.blablacar.hr ili u obliku mobilne aplikacije, a dizajnirana je (i) kako bi vozači koji putuju na određeno odredište bili u kontaktu s putnicima koji idu u istom smjeru, kako bi im se omogućilo dijeljenje prijevoza, a time i povezanih troškova, te (ii) kako bi rezervirali karte za autobusne prijevoze kojima upravljaju autobusni prijevoznici (u daljnjem tekstu „platforma”).

Ovi uvjeti i odredbe imaju svrhu reguliranja pristupa platformi i korištenja njome. Pažljivo ih pročitajte.

Razumijete i potvrđujete da BlaBlaCar nije strana u bilo kojem sporazumu, ugovoru ili ugovornim odnosima, bilo koje prirode, sklopljenim između članova svoje platforme ili između vas i autobusnog prijevoznika.

Klikom na „Prijava putem Facebooka“ ili „Registracija putem adrese e-pošte“ prepoznajete da ste pročitali i prihvatili sve ove opće uvjete korištenja.

Ako koristite svoj račun za prijavu na BlaBlaCar platformu druge zemlje (npr. www.blablacar.fr; www.blablacar.it; www.blablacar.ru), imajte na umu da će se primjenjivati (i) uvjeti i odredbe te platforme, (ii) pravila o privatnosti te platforme i (iii) zakonska pravila i propisi te zemlje. To također znači da informacije o vašem računu, uključujući osobne podatke, mogu biti prenesene pravnoj osobi koja upravlja tom drugom platformom. Imajte na umu da BlaBlaCar zadržava pravo ograničiti pristup platformi korisnicima za koje je razumno utvrđeno da se nalaze izvan teritorija Europske unije.

2. Definicije

U ovom dokumentu,

Oglas“ znači oglas za dijeljenje prijevoza ili autobusni oglas;

„Oglas za dijeljenje prijevoza” znači oglas koji se odnosi na vožnju koju je na platformi objavio vozač;

Autobusni oglas”znači oglas koji se odnosi na putovanje autobusom autobusnog prijevoznika objavljen na Platformi;

Autobusni prijevoznik“odnosi se na tvrtku koja profesionalno prevozi putnike i karte za čija putovanja BlaBlaCar distribuira na Platformi;

Karta” znači nominalno valjani naziv prijevoza koji je dodijeljen potrošaču, nakon rezervacije autobusnog prijevoza, kao dokaz o postojećem ugovoru o prijevozu između putnika i autobusnog prijevoznika koji je uređen općim uvjetima i odredbama prodaje, ne dovodeći u pitanje bilo koji poseban uvjet koji je dodatno propisan između putnika i autobusnog prijevoznika i koji se spominje na karti.

BlaBlaCar“ ima značenje koje mu je dano u članku 1. gore;

Uvjeti i odredbe“ označavaju ove uvjete i odredbe;

Opći uvjeti prodaje“ označavaju opće odredbe i uvjete prodaje dotičnog autobusnog prijevoznika ovisno o autobusnom prijevozu koji je odabrao kupac i posebne uvjete i odredbe dostupne na web-stranici, a koje je kupac prepoznao kao pročitane prije naručivanja;

Kupac“ znači bilo koja fizička osoba (član ili ne) koja kupuje, bilo za sebe ili za nekog drugog tko će biti putnik, autobusnu kartu kroz platformu kako bi ostvarila prijevoz koji je izvršio autobusni prijevoznik;

Narudžba” označava postupak kojim kupac rezervira svoje usluge putem usluge BlaBlaCar Bus, bez obzira na korištena sredstva, uz isključivu iznimku kupnje karata izravno izvršene na prodajnom mjestu, a koja podrazumijeva obvezu putnika ili eventualno agenta da plati cijenu koja se odnosi na relevantne usluge;

Korisnički račun“ jest račun koji se mora otvoriti kako biste postali član i imali pristup određenim uslugama koje se nude putem platforme;

Facebook račun“ ima značenje navedeno u stavku 3.2 u nastavku;

Vozač“ jest član koji putem platforme drugoj osobi nudi prijevoz u zamjenu za sudjelovanje u trošku putovanja, na putovanju i u vrijeme koje definira isključivo vozač;

Potvrda rezervacije“ ima značenje opisano u stavku 4.2.1 u nastavku;

Članski sadržaj“ ima značenje navedeno u stavku 11.2 u nastavku;

Član“ jest osoba koja je izradila korisnički račun na platformi;

Putnik“ jest član koji je prihvatio prijevoz vozača ili, gdje je to primjenjivo, osoba u čije je ime član rezervirano mjesto u automobilu;

Sudjelovanje u trošku“, za određeno dijeljenje prijevoza, jest novčani iznos koji vozač traži i koji putnik prihvaća za sudjelovanje u trošku putovanja;

Mjesto“ znači mjesto koje je rezervirao putnik u vozačkom vozilu ili u vozilu koje je izvršio autobusni prijevoznik

Platforma“ ima značenje navedeno u gornjem članku 1;

Prodajno mjesto“ odnosi se na fizičke šaltere i terminale navedene na web-stranici na kojima se karte nude na prodaju.

Prijevozne usluge“ odnose se na usluge prijevoza pretplaćene od strane putnika koji putuje autobusom i koje pruža autobusni prijevoznik

Cijena“ se odnosi, za određeni autobusni prijevoz, na cijenu koja uključuje sve poreze, naknade i troškove uključenih relevantnih usluga, koje plaća kupac na platformi, u trenutku potvrde narudžbe, za sjedalo na određenoj vožnji autobusom.

Rezervacija“ ima značenje opisano u stavku 4.2.1. u nastavku;

Usluge“ jesu sve usluge koje BlaBlaCar osigurava putem platforme;

Mrežna stranica“ jest mrežna stranica dostupna na adresi www.blablacar.hr;

„Naknade za rezervaciju“ ima značenje dano u članku 5.2. u nastavku;

Dionica“ ima značenje navedeno u stavku 4.1 u nastavku;

Putovanje“ se neodređeno odnosi na vožnju autobusom ili dijeljenje prijevoza;

Dijeljenje prijevoza” znači predmet oglasa za dijeljenje prijevoza koji je vozač objavio na platformi i za koji pristaje prevoziti putnike u zamjenu za doprinos trošku;

Autobusni prijevoz“ označava predmet putovanja autobusnog oglasa na platformi i za koji autobusni prijevoznik predlaže sjedala u autobusnim vozilima u zamjenu za cijenu.

3. Registracija na platformi i izrada korisničkog računa

3.1. Uvjeti registracije na platformi

Ovu platformu smiju koristiti osobe starije od 18 godina. Registracija maloljetnika na ovoj je platformi strogo zabranjena. Kod pristupanja, uporabe ili registracije na platformi, osobno izjavljujete i jamčite da ste stariji od 18 godina.

3.2. Izrada korisničkog računa

Ova platforma članovima omogućuje objavljivanje i pregledavanje oglasa za dijeljenje prijevoza te međusobnu interakciju lanova kako bi izvršili rezervaciju mjesta. Ako niste registrirani na platformi oglase možete vidjeti. Međutim, objavljivanje oglasa za dijeljenje prijevoza ili rezervacija mjesta nisu mogući ako najprije ne izradite korisnički račun i postanete član.

Za izradu korisničkog računa možete:

(i) popuniti sva obvezna polja u obrascu za registraciju; ili

(ii) prijaviti se na svoj Facebook račun putem naše platforme (dalje u tekstu vaš „Facebook račun“). Ako koristite ovu funkciju, razumijete da će BlaBlaCar imati pristup, objaviti na platformi i zadržati određene informacije s vašeg Facebook računa. Poveznicu između svog korisničkog računa i Facebook računa možete obrisati u svakom trenutku, u dijelu „Verifikacije“ na svom profilu. Ako želite saznati više o korištenju podataka sa svog Facebook računa, pročitajte našu Politiku o zaštiti podataka i politiku Facebooka.

Za registraciju na platformu, morate najprije pročitati i prihvatiti ove odredbe i uvjete korištenja.

Kod izrade svog korisničkog računa, neovisno o metodi koju ste odabrali, pristajete dostavljati točne i istinite informacije i ažurirati ih na svom profilu ili slanjem obavijesti tvrtki BlaBlaCar, kako bi jamčili relevantnost i točnost podataka u skladu s ugovornim obvezama koje imate s tvrtkom BlaBlaCar.

U slučaju registracije putem e-pošte, prihvaćate zaštititi tajnost svoje lozinke koju ste odabrali pri izradi korisničkog računa i ne odavati je nijednoj drugoj osobi. Ako izgubite ili otkrijete svoju lozinku, preuzimate obvezu o tome odmah obavijestiti BlaBlaCar. Odgovornost za korištenje vašeg računa od strane trećih osoba snosite sami, osim ako tvrtku BlaBlaCar niste obavijestili o gubitku odnosno neovlaštenom korištenju od strane treće osobe ili otkrivanju lozinke trećoj osobi.

Suglasni ste da nećete izrađivati niti upotrebljavati, koristeći svoj identitet ili identitet treće osobe, korisničke račune koji nisu oni koje ste prvotno izradili.

3.3. Verifikacija

BlaBlaCar može, u svrhu transparentnosti, jačanja povjerenja, prevencije ili otkrivanje prijevara, uspostaviti sustav potvrđivanja nekih informacija koje dajete na svom profilu. To je naročito slučaj pri unosu broja telefona ili slanja identifikacijskog dokumenta.

Potvrđujete i prihvaćate da svako pozivanje na platformi ili u uslugama na „verificirane“ informacije (uključujući „Profil potvrđen“) ili sličan izraz, znači samo da je član uspješno obavio postupak verifikacije na platformi ili uslugama, kako bi vam dostavio informacije o članu s kojim namjeravate putovati. Tvrtka BlaBlaCar ne može jamčiti za istinitost, pouzdanost ili valjanost informacija koje podliježu postupku verifikacije.

4. Korištenje usluga

4.1. Objavljivanje oglasa

Kao član i ako ispunjavate uvjete u nastavku, možete izraditi i objavljivati oglase za dijeljenje prijevoza na platformi, i to unosom podataka o planiranom dijeljenju prijevoza (datum/vrijeme, mjesto polaska i dolaska, broj ponuđenih mjesta, dostupne opcije, iznos sudjelovanja u trošku itd.).

Kod objave oglasa za dijeljenje prijevoza možete navesti mjesta u kojima pristajete stati i kratko pokupiti ili ostaviti putnike. Dionice putovanja između tih mjesta ili između tog mjesta i mjesta polaska ili odredišta dijeljenja prijevoza nazivaju se „Dionice“.

Ovlašteni ste objavljivati oglas za dijeljenje prijevoza samo ako ispunjavate sljedeće uvjete:

(i) posjedujete valjanu vozačku dozvolu;

(ii) objavljujete samo oglase za dijeljenje prijevoza za vozilo čiji ste vlasnik ili koje koristite uz izričitu dozvolu vlasnika, a u svakom slučaju ono koje ste ovlašteni koristiti u svrhu dijeljenja vožnje;

(iii) vi jeste i ostajete glavni vodič vozila koje je predmet oglasa za dijeljenje prijevoza;

(iv) vozilo ima valjano obvezno osiguranje

(v) kod vas ne postoje nikakve kontraindikacije ili zdravstvena nesposobnost za upravljanje vozilom;

(vi) automobil koji namjeravate koristiti za putovanje je putničko vozilo sa 4 kotača i najviše 7 sjedala;

(vii) nemate namjeru na platformi za isto putovanje objavljivati neki drugi oglas za dijeljenje prijevoza;

(viii) ne nudite više mjesta nego što u vašem vozilu ima sjedala;

(ix) sva ponuđena mjesta u vozilu imaju sigurnosni pojas, čak i ako je vozilo odobreno sa sjedalima koja nemaju sigurnosni pojas;

(x) vozilo koje koristite u ispravnom je stanju i u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama i praksom, a to se posebno odnosi na najnoviju potvrdu o obavljenom tehničkom pregledu.

(xi) potrošač ste i ne djelujete kao profesionalni subjekt.

Potvrđujete da ste isključivo vi odgovorni za sadržaj oglasa za dijeljenje prijevoza koji objavljujete na platformi. Shodno tome, izjavljujete i jamčite za točnost i istinitost svih podataka navedenih u oglasu za dijeljenje prijevoza i obvezujete se putovanje realizirati u skladu s uvjetima navedenima u oglasu za dijeljenje prijevoza.

Vaš oglas za dijeljenje prijevoza bit će objavljen na platformi i kao takav vidljiv članovima i svim posjetiteljima stranice, čak i onima koji nisu članovi, a koji pretražuju platformu ili mrežnu stranicu partnera tvrtke BlaBlaCar. Tvrtka BlaBlaCar zadržava pravo, po vlastitom nahođenju i bez posebne obavijesti, ne objaviti ili ukloniti, u bilo kojem trenutku, svaki oglas za dijeljenje prijevoza koji nije u skladu s odredbama i uvjetima korištenja ili za koje tvrtka smatra da štete njenom ugledu, ugledu platforme ili usluga, i/ili suspendirati račun člana koji objavljuje takve oglase za dijeljenje prijevoza u skladu s Odjeljkom 9 ovih Odredbi i uvjeta.

Obavještavamo vas da ćete biti izloženi sankcijama predviđenima primjenjivim zakonom u slučaju da se predstavljate kao potrošač dok koristite platformu, ali zapravo djelujete kao poslovni subjekt.

Potvrđujete i prihvaćate da su kriteriji koji se uzimaju u obzir prilikom razvrstavanja i redoslijeda prikazivanja oglasa među ostalim oglasima isključivo diskrecijsko pravo tvrtke BlaBlaCar.

4.2. Rezervacija mjesta

4.2.1. Postupak rezervacije

Tvrtka BlaBlaCar uspostavila je sustav rezerviranja mjesta putem interneta („rezervacija“) za putovanja koja se nude na platformi.

Tvrtka BlaBlaCar osigurava korisnicima na platformi tražilicu na temelju različitih kriterija pretraživanja (mjesto polaska, odredište, datumi, broj putnika itd.). Tražilica osigurava određene dodatne funkcionalnosti kad se korisnik spaja sa svojim računom. BlaBlaCar poziva korisnike, neovisno o korištenom postupku rezervacije, da pažljivo pregledavaju i koriste tražilicu kako bi odredili ponudu koja najbolje odgovara njihovim potrebama. Više informacija možete pronaći ovdje.

Kad putnik izrazi zanimanje za oglas, svoj zahtjev može dostaviti putem interneta. Takav zahtjev za rezervaciju se (i) prihvaća automatski (ako vozač odabere ovu opciju prilikom objavljivanja oglasa) ili (ii) vozač prihvaća ručno.U vrijeme rezervacije putnik uplaćuje naknadu za uslugu putem interneta ako je to primjenjivo. Nakon vozačeve validacije zahtjeva za rezervaciju, tamo gdje je to primjereno, putnik dobiva potvrdu rezervacije („Potvrda rezervacije“).

Ako ste vozač i prilikom objave oglasa odabrali ste ručno obrađivati upite za rezervaciju, dužni ste na sve upite za rezervaciju odgovoriti u vremenskom roku koji je putnik naveo u svom zahtjevu. Ako to ne učinite, zahtjev za rezervaciju istječe automatski, a putniku će se nadoknaditi svi iznosi koji su plaćeni u trenutku upita za rezervaciju, ako postoji.

U trenutku potvrde rezervacije, BlaBlaCar će vam poslati broj telefona vozača (ako ste putnik) ili putnika (ako ste vozač), ako je član suglasan s tim da se prikaže njegov broj. Nakon toga, isključivo ste vi odgovorni za provedbu ugovora koji vas obvezuje prema drugom članu.

4.2.2. Autobusni prijevoz 

Za autobusne prijevoze, BlaBlaCar omogućuje rezervaciju autobusnih karata za određeni autobusni prijevoz putem platforme.

Prijevozne usluge regulirane su općim uvjetima prodaje odgovarajućeg autobusnog prijevoznika, ovisno o autobusnom prijevozu koji je odabrao kupac, a koje kupac mora prihvatiti prije slanja narudžbe. BlaBlaCar ne pruža nikakve usluge prijevoza u vezi s autobusnim prijevozima, a autobusni prijevoznici su isključivo ugovorne strane obvezane općim uvjetima i uvjetima prodaje. Prihvaćate da rezervacija sjedala za određeni autobusni prijevoz podliježe općim uvjetima i uvjetima prodaje odgovarajućeg autobusnog prijevoznika.

BlaBlaCar skreće pozornost na činjenicu da određene usluge prijevoza koje nudi autobusni prijevoznik i koje se spominju na web-stranici mogu biti povučene, posebno iz klimatskih razloga, sezonske slike ili u slučaju više sile.

4.2.3. Rezervacije sjedala na ime i uvjeti korištenja usluga u ime treće osobe

Svako korištenje usluga, bilo kao vozač ili kao putnik, vezano je uz određeno ime. Identitet vozača i putnika moga odgovarati identitetu dostavljenom tvrtki BlaBlaCar i ostalim članovima koji sudjeluju u dijeljenju prijevoza ili autobusnom prijevozniku, ako je primjenjivo.

Međutim, BlaBlaCar dozvoljava svojim članovim rezerviranje jednog ili više mjesta u ime treće osobe. U tom slučaju, vi preuzimate obvezu vozaču, u trenutku rezerviranja dostaviti točno ime, dob i broj telefona osobe na čije ime rezervirate mjesto. Strogo je zabranjeno rezervirati mjesto maloljetnoj osobi mlađoj od 13 godina koja putuje sama radi dijeljenja prijevoza. U slučaju rezerviranja mjesta za dijeljenje prijevoza maloljetnoj osobi starijoj od 13 godina koja putuje sama, obvezujete se pribaviti prethodnu suglasnost vozača i dostaviti mu potpisano odobrenje djetetovog zakonskog zastupnika.

Uz navedeno, platforma je namijenjena rezerviranju mjesta za osobe. Zabranjeno je rezervirati mjesto za prijevoz bilo kakvog predmeta, paketa, životinje koja putuje sama ili bilo kakvog drugog materijalnog predmeta.

Nadalje, zabranjeno je objavljivanje oglasa za dijeljenje prijevoza za vozača koji niste vi.

4.3. Članski sadržaj, moderiranje i sustav ocjenjivanja

4.3.1. Način funkcioniranja sustava ocjenjivanja

Tvrtka BlaBlaCar potiče vas na ocjenjivanje vozača (ako ste putnik) ili putnika (ako ste vozač) s kojima ste dijelili putovanje ili s kojim ste trebali dijeliti putovanje. (odnosno, s kojim ste rezervirali putovanje). Međutim, nije dozvoljeno ocjenjivati druge putnike ako ste putnik kao niti članove s kojima niste putovali ili s kojima niste trebali putovati. Imate mogućnost ostaviti ocjenu u roku od 14 dana nakon putovanja.

Vaša ocjena i ocjena koju o vama da drugi član, ako takva postoji, vidljive su i objavljuju se samo na platformi: (i) odmah nakon što oboje date svoju ocjenu ili (ii) nakon isteka razdoblja od 14 dana nakon prve ocjene, ovisno što je kraće.

Imate opciju odgovoriti na ocjenu koju je o vama dao drugi član na vašem profilu, u roku od 14 dana nakon datuma primitka ocjene. Ocjena i vaš odgovor, ako postoji, objavljuju se na vašem profilu.

4.3.2. Moderiranje sadržaja

a. Članski sadržaj

Prihvaćate da BlaBlaCar može moderirati prije objavljivanja, korištenjem automatiziranih alata ili ručno, javni Članski sadržaj kako je definirano u odjeljku 11.2. Ako BlaBlaCar smatra da takav Članski sadržaj krši primjenjive zakone ili ove Uvjete i odredbe, pridržava pravo:

 • Spriječiti objavljivanje ili brisanje takvog Članskog sadržaja, bilo kakvih pitanja, komentara ili odgovora ako smatra da njihov sadržaj krši ove Uvjete i odredbe
 • Poslati upozorenje Članu podsjećajući ga na obvezu pridržavanja važećih zakona ili ovih Uvjeta i odredbi, i/ili
 • Primijeniti restriktivne mjere prema Odjeljku 9 ovih Odredbi i uvjeta.

Korištenje takvih automatiziranih alata ili ručnog moderiranja od strane BlaBlaCara neće se tumačiti kao obveza nadziranja ili obveze aktivnog traženja nezakonitih aktivnosti i/ili Članskog sadržaja objavljenog na Platformi i, u mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, neće dovesti do bilo kakve odgovornosti za BlaBlaCar.

b. Poruke

Razmjena poruka između Članova putem naše Platforme (“Poruke”) služi isključivo za razmjenu informacija u vezi s dijeljenjem prijevoza.

BlaBlaCar može, koristeći automatizirani softver i algoritme, otkriti sadržaj vaših privatnih poruka za sprječavanje prijevare, poboljšanje usluge, korisničku podršku i provedbu ugovora sklopljenih s našim članovima (kao što su ovi Uvjeti i odredbe). U slučaju otkrivanja bilo kakvog takvog sadržaja u poruci koji pokazuje znakove prijevarnog ili nezakonitog ponašanja, zaobilaženja Platforme ili je na drugi način u suprotnosti s ovim Uvjetima i odredbama:

 • Takav sadržaj ne smije se objavljivati
 • Član koji je poslao poruku može primiti upozorenje s podsjećanjem na obvezu poštivanja važećih zakona ili ovih Uvjeta, ili
 • Račun člana može biti obustavljen u skladu s Odjeljkom 9 ovih Uvjeta i odredbi.

BlaBlaCar-ovo korištenje takvog automatiziranog softvera neće se tumačiti kao obveza nadziranja ili obveza aktivnog traženja nezakonitih aktivnosti i/ili sadržaja na Platformi i, u mjeri dopuštenoj važećim zakonima, ne dovodi do bilo kakve odgovornosti za BlaBlaCar.

4.3.3. Ograničenja

Prema Odjeljku 9 ovih Uvjeta i odredbi, tvrtka BlaBlaCar zadržava pravo obustaviti vaš korisnički račun, ograničiti vam pristup uslugama ili raskinuti ove odredbe i uvjete korištenja u slučaju (i) da ste dobili najmanje tri negativne ocjene i (ii) jedna ili prosječna ocjena koju ste dobili je manja ili jednaka 3, ovisno o ozbiljnosti povratne informacije koju je Član ostavio u recenziji..

5. Financijski uvjeti

Pristup platformi i registracija na platformi, kao i pretraživanje, pregledavanje i objavljivanje oglasa su besplatni. Međutim, rezervacija se naplaćuje u skladu s dolje navedenim uvjetima.

5.1. Sudjelovanje u trošku i cijena

5.1.1 U slučaju dijeljenja prijevoza, sudjelovanje u trošku određujete vi, kao vozač, na vlastitu odgovornost. Strogo je zabranjeno na bilo koji način korištenjem ove platforme ostvarivati dobit. Slijedom toga, slažete se da ćete ograničiti doprinos trošku koji tražite od svojih putnika na plate troškove koje stvarno imate za dijeljenje prijevoza. U suprotnom, obvezni ste snositi troškove drugačije prirode prometa obavljenog putem platforme.

Kad objavljujete oglas za dijeljenje prijevoza, tvrtka BlaBlaCar predložit će iznos sudjelovanja u trošku, kod čega se u obzir uzima prirodu putovanja i prijeđenu udaljenost. Taj je iznos naveden isključivo kao smjernica i na vama je da ga povećate ili smanjite kako biste uzeli u obzir troškove koje stvarno imate tijekom dijeljenja prijevoza. Kako bi se izbjegla zlouporaba tvrtka BlaBlaCar ograničava mogućnost prilagođavanja sudjelovanja u trošku.

5.1.2 Što se tiče autobusnog prijevoza, cijena po sjedalu definirana je prema vlastitom nahođenju autobusnog prijevoznika. Kupac je pozvan da prouči relevantne opće uvjete prodaje kako bi razumio primjenjive modalitete u pogledu postavljanja narudžbi karti i načina plaćanja.

5.2. Naknade za rezervaciju

Tvrtka BlaBlaCar, u zamjenu za korištenje platforme, u trenutku rezervacije naplatit će naknadu za uslugu (dalje u tekstu „ Naknade za rezervaciju “). Korisnik će biti obaviješten prije primjene Naknade za rezervaciju, kad to bude potrebno.

Tvrtka BlaBlaCar može zasebno objaviti metode izračuna Naknade za rezervaciju. One se daju samo u informativne svrhe i nemaju ugovornu vrijednost. Usluga za naknadu može se izračunati u skladu s različitim čimbenicima, posebno prema duljini i cijeni putovanja. Tvrtka BlaBlaCar zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti metode izračuna Naknade za rezervaciju. Te izmjene neće utjecati na Naknade za rezervaciju koju je prihvatio korisnik prije datuma stupanja tih izmjena na snagu.

Imajte na umu da se u slučaju prekograničnih putovanja metode izračuna iznosa Naknade za rezervaciju i primjenjivi PDV razlikuju prema mjestu polaska i/ili odredištu putovanja.

Kad koristite platformu za prekogranična putovanja ili putovanja izvan Hrvatske, Naknade za rezervaciju može naplatiti povezano društvo tvrtke BlaBlaCar koje upravlja lokalnom platformom.

5.3. Zaokruživanje vrijednosti

Potvrđujete i prihvaćate da tvrtka BlaBlaCar može iznos sudjelovanja u trošku ili Naknade za rezervaciju zaokružiti (na više ili niže), prema vlastitom nahođenju.

5.4. Plaćanje sudjelovanja u trošku vozaču ili cijene autobusnom prijevozniku

5.4.1. Plaćanje sudjelovanja u trošku vozaču

Putnik se obvezuje sudjelovanje u trošku platiti vozaču najkasnije pri dolasku na odredište.

Vozač se obvezuje da plaćanje sudjelovanja utrošku, u cijelosti ili djelomično, neće tražiti prije realizacije putovanja.

5.4.2 Plaćanje cijene

Plaćanje za bilo koju narudžbu izvršenu putem platforme izvršava se jednim od dolje odobrenih sredstava. Kupac ima mogućnost spremanja podataka koji se odnose na jednu ili više kreditnih kartica na njegov/njezin korisnički račun, tako da on/ona ne mora sustavno unositi te podatke prilikom naknadnih plaćanja.

Sredstva plaćanja mogu varirati ovisno o BlaBlaCar platformi koju koristite. Odobrena sredstva plaćanja su sljedeća:

 • Kreditna kartica
 • Kuponi

Nijedna potvrda narudžbe neće se izdati prije potpunog i učinkovitog plaćanja cijene usluga prijevoza koje je odabrao kupac. Ako je plaćanje nepravilno, nepotpuno ili nije izvršeno iz bilo kojeg razloga koji se može pripisati kupcu, narudžba će se odmah otkazati.

Narudžba se potvrđuje slanjem e-pošte kupcu s pojedinostima narudžbe.

Putnik je pozvan da provjeri postavke za ulaznu poštu svoje adrese e-pošte, a posebno kako bi se osiguralo da se potvrdna e-pošta ne šalje izravno u neželjenu poštu.

Potvrda narudžbe je konačna. Slijedom toga, sve promjene rezultirat će zamjenom ili otkazivanjem pod uvjetima primjenjivih općih uvjeta prodaje. Kupac je dužan osigurati da se usluge prijevoza odaberu u skladu s potrebama i očekivanjima putnika. Točnost osobnih podataka koje je unio kupac je odgovornost kupca, osim u slučaju da BlaBlaCar dokaže da nije prikupio, pohranio ili zaštitio takve osobne podatke.

6. Nekomercijalna i ne-poslovna svrha usluga i platforme

Slažete se da ćete koristiti usluge i platformu samo kako biste bili u kontaktu, na neposlovnoj i nekomercijalnoj osnovi, s ljudima koji žele dijeliti prijevoz s vama ili rezervirati sjedalo u kontekstu autobusnog prijevoza.

Ako je riječ o carpooling putovanju, prihvaćate da se potrošačka prava koja proizlaze iz Unijinog prava zaštite potrošača neće primjenjivati u pogledu vašeg odnosa s drugim članovima

Kao vozač pristajete da nećete tražiti iznos sudjelovanja u trošku koji je viši od stvarnih troškova putovanja i kojim biste mogli ostvariti dobit, kod čega se u smislu podjele troškova podrazumijeva da vi kao vozač sami snosite svoj pripadajući dio troškova putovanja. Odgovorni ste za izračun nastalih troškova putovanja i obvezni provjeriti ne premašuje li iznos koji tražite od svojih putnika stvarne troškove putovanja (bez uključivanja vašeg dijela troškova).

Tvrtka BlaBlaCar zadržava pravo na obustavu korisničkog računa u slučaju da za putovanje koristite usluge službenih vozača ili taksije, ili službeno vozilo i time putem platforme ostvarujete dobit. Pristajete tvrtki BlaBlaCar, na njen zahtjev, dostaviti primjerak potvrde o registraciji vozila i/ili bilo kojeg drugog dokumenta kojim se dokazuje da ste ovlašteni vozilo koristiti na platformi i da time ne ostvarujete nikakvu dobit.

Prema Odjeljku 9 ovih Odredbi i uvjeta, tvrtka BlaBlaCar nadalje zadržava pravo na obustavu vašeg korisničkog računa, ograničavanje usluga ili raskid ovih odredbi i uvjeta korištenja, ako na platformi provodite aktivnost koja, svojom prirodom ponuđenog putovanja, učestalošću i brojem putnika koji se prevoze te traženim sudjelovanjem u trošku, vama omogućuje dobit ili stvara razlog za vjerovanje da korištenjem platforme ostvarujete dobit.

7. Otkazivanje

7.1. Uvjeti povrata u slučaju otkazivanja

Samo su carpooling putovanja predmet ove politike otkazivanja. Tvrtka BlaBlaCar ne nudi jamstvo, bilo koje prirode, u slučaju otkazivanja iz bilo kojeg razloga. U kontekstu autobusnog prijevoza, pravila otkazivanja podliježu općim uvjetima prodaje autobusnih prijevoznika. Kupac je pozvan uputiti se na relevantne uvjete prodaje kako bi potvrdio uvjete razmjene i otkazivanja svojeg autobusnog prijevoza.

Ako putnik ili vozač otkaže mjesto na carpooling putovanju nakon rezervacije, podliježe dolje navedenim odredbama:

– Ako vozač otkaže, putniku se vraća Naknade za rezervaciju. To je naročito slučaj kad vozač:

 • ne uspije potvrditi zahtjev za rezervaciju u danom vremenskom roku (ako je vozač odabrao takvu mogućnost);
 • otkazuje carpooling putovanje ili ako nije stigao na mjesto dogovora 15 minuta nakon dogovorenog vremena;

– Ako putnik otkaže, tvrtka BlaBlaCar zadržava Naknade za rezervaciju.

Metoda povrata Naknade za rezervaciju određuje se ovisno o metodi koja se koristila za plaćanje Naknade za rezervaciju, dok uvjet za povrat Naknade za rezervaciju ovisi o vremenu kad bankovne organizacije provedu povrat.

Kad putovanje prije vremena polaska otkazuje putnik, mjesto/mjesta automatski postaju dostupna ostalim putnicima koji ih mogu rezervirati putem interneta i podliježu ovim istim odredbama i uvjetima korištenja.

Tvrtka BlaBlaCar poštuje, po vlastitom nahođenju, na temelju dostupnih informacija legitimnost zahtjeva za povrat.

7.2.  Pravo na odustajanje

Prihvaćanjem ovih uvjeta i odredbi izričito prihvaćate da se ugovor između vas i tvrtke BlaBlaCar koji se sastoji od povezivanja s drugim članovima izvrši prije isteka roka razdoblja odustajanja od potvrde rezervacije i da se izričito odričete svog prava na odustajanje u skladu s odredbama članka 79. Zakona o zaštiti potrošača, NN 19/22.

8. Ponašanje korisnika platforme i članova

8.1. Obveze svih korisnika platforme

Potvrđujete da sami snosite odgovornost za poštivanje svih zakona, propisa i obveza koje se primjenjuju na vaše korištenje platforme.

Osim toga, kad platformu koristite i tijekom putovanja, obvezujete se:

(i) da platformu nećete koristiti u profesionalne i komercijalne svrhe te za ostvarivanje dobiti;

(ii) da tvrtki BlaBlaCar (a naročito nakon izrade ili ažuriranja korisničkog računa) ili ostalim članovima nećete slati nikakve lažne, obmanjujuće, zlonamjerne ili prijevarne informacije;

(iii) da nećete govoriti niti se ponašati kao niti objavljivati sadržaj (uključujući poruke) na platformi koji se smatra pogrdnim, škodljivim, nemoralnim, pornografskim, vulgarnim, uvredljivim, agresivnim, nepoželjnim, nasilnim, prijetećim, zlostavljajućim, rasističkim ili ksenofobnim, sa seksualnim konotacijama, koji potiče naselje, diskriminaciju ili mržnju, koji potiče radnje povezane s ili s uporabom ilegalnih supstanci ili koji je općenito nezakonit i u suprotnosti s primjenjivim zakonima, ovim Uvjetima i odredbama I sa svrhom ove platforme čime bi se mogla prekršiti prava tvrtke BlaBlaCar ili treće osobe ili koja je protivna dobrom moralu;

(iv) da nećete kršiti prava i ugled tvrtke BlaBlaCar, a naročito prava intelektualnog vlasništva;

(v) da nećete otvoriti više od jednog korisničkog računa na platformi i da korisnički račun nećete otvoriti u ime treće osobe;

(vi) da nećete pokušavati zaobići sustav rezervacije putem interneta na platformi, naročito pokušavajući drugom članu ili autobusnom prijevozniku poslati svoje podatke za kontakt kako biste izvršili rezervaciju izvan platforme i kako ne biste platili Naknade za rezervaciju;

(vii) da nećete kontaktirati drugog člana, naročito ne putem platforme, u svrhu koja ne uključuje utvrđivanje uvjeta za carpooling;

(viii) da nećete prihvaćati ii raditi uplate izvan platforme

(viii) da ćete poštivati ove odredbe i uvjete korištenja i politiku zaštite podataka i druge odredbe i uvjete na platformi koji se primjenjuju na vas.

8.2. Obveze vozača

Kad ovu platformu koristite kao vozač obvezujete se:

(i) da ćete poštivati zakone, propise i kodeks koji se primjenjuju na vožnju i vozilo, a naročito one koji se odnose na valjanost obveznog osiguranja u trenutku dijeljenja prijevoza i posjedovanje važeće vozačke dozvole;

(ii) da ćete provjeriti pokriva li vaše osiguranje dijeljenje vožnje i smatraju li se vaši putnici trećim stranama u vašem vozilu te jesu li stoga pokriveni vašim osiguranjem tijekom cijelog prijevoza, čak i ako su prekogranični; ;

(iii) da nećete preuzimati nikakav rizik tijekom vožnje, da nećete konzumirati nikakve proizvode koji bi mogli ometati vašu pozornost i sposobnost za koncentriranu i potpuno sigurnu vožnju;

(iv) da ćete objavljivati oglase koji se odnose samo na stvarno planirana dijeljenjima prijevoza;

(v) da ćete realizirati dijeljenje prijevoza kako je opisano u oglasu (naročito uzimajući u obzir korištenje autoceste ili ne) i pridržavati se termina i mjesta dogovorenih s ostalim članovima (naročito mjesta polaska i odredišta);

(vi) da nećete uzimati više putnika nego što je navedeno u oglasu za dijeljenje prijevoza;

(vii) da ćete koristiti ispravno vozilo, koje je u skladu s važećim pravnim odredbama i praksom, naročito onima koje se odnose na važeću potvrdu o obavljenom tehničkom pregledu vozila;

(viii) da ćete tvrtki BlaBlaCar ili putniku koji to zatraži pokazati svoju vozačku dozvolu, potvrdu o registraciji vozila, policu osiguranja, potvrdu o obavljenom tehničkom pregledu kao i sve ostale dokumente kojima se na platformi dokazuje vaša sposobnost za korištenje vozila kao vozač;

(ix) da ćete u slučaju kašnjenja ili promjene vremena ili dijeljenja prijevoza o tome svoje putnike obavijestiti bez odlaganja;

(x) da ćete, u slučaju prekograničnog dijeljenja prijevoza, pribaviti i putniku kao i svakom nadležnom tijelu koje to zatraži, staviti na raspolaganje sve dokument kojima se dokazuje vaš identitet i vaše pravo na prelazak državne granice;

(xi) da ćete putnike na dogovorenom mjestu polaska čekati najmanje 15 minuta nakon dogovorenog vremena;

(xii) da nećete objavljivati oglas za dijeljenje prijevoza koji se odnosi na vozilo kojem niste vlasnik ili koje niste ovlašteni koristiti u svrhu dijeljenja prijevoza

(xiii) da ćete putnicima omogućiti da vas kontaktiraju putem telefona, na broj registriran na vašem profilu;

(xiv) da putem platforme nećete ostvarivati dobit;

(xv) da nemate nikakve kontraindikacije ili zdravstveno stanje koje bi kod vas izazvalo nesposobnost za upravljanje vozilom;

(xvi) da ćete se tijekom putovanja ponašati primjereno i odgovorno, u skladu s duhom dijeljenja prijevoza;

(xvii) da nećete odbiti rezervaciju na osnovi rase, boje, etničke pripadnosti, nacionalnosti, vjere, spolne orijentacije, bračnog stanja, invalidnosti, fizičkog izgleda, trudnoće, posebne osjetljivosti zbog ekonomske situacije, imena, prebivališta, zdravstvenog stanja, političkog mišljenja, dobi;

(xviii) da ćete omogućiti da vas putnici kontaktiraju putem telefona, na broj registriran na vašem profilu, uključujući i na mjestu sastanka.

8.3. Obveze putnika

8.3.1 Za dijeljenje prijevoza

Kad ovu platformu koristite kao putnik u dijeljenju prijevoza, obvezujete se:

(i) da ćete se tijekom dijeljenja prijevoza primjereno ponašati, kako ne biste ometali koncentraciju vozača tijekom vožnje ili narušavali mir i spokoj ostalih putnika;

(ii) da ćete poštivati vozilo vozača i njegovu čistoću;

(iii) da ćete, u slučaju kašnjenja, o tome odmah obavijestiti vozača;

(iv) da ćete vozaču platiti iznos sudjelovanja u troškovima;

(v) da ćete vozača čekati na mjestu polaska najmanje 15 minuta nakon dogovorenog vremena;

(vi) da ćete tvrtki BlaBlaCar ili bilo kojem vozaču koji to zatraži pokazati svoju osobu iskaznicu ili bilo koju ispravu kojom dokazujete svoj identitet;

(vii) da tijekom dijeljenja prijevoza nećete nositi nikakve predmete, robu, tvari ili životinju koja bi mogla ometati vožnju i koncentraciju vozača ili čija bi priroda, posjedovanje ili prijevoz bili suprotni važećim zakonskim propisima;

(viii) da ćete u slučaju prekograničnog dijeljenja prijevoza, pribaviti i vozaču kao i svakom nadležnom tijelu koje to zatraži, staviti na raspolaganje sve dokument kojima se dokazuje vaš identitet i vaše pravo na prelazak državne granice;

(ix) da ćete osigurati da vas vozač može telefonski kontaktirati na broj koji ste registrirali u vašem profilu, uključujući na mjestu sastanka

U slučaju kad ste rezervirali jedno ili više sjedala u ime treće strane, sukladno odredbama ranije navedenog članka 4.2.3, vi jamčite poštivanje odredbi ovog članka za treću stranu i općenito poštivanje ovih odredbi i uvjeta korištenja. Tvrtka BlaBlaCar zadržava pravo na suspendiranje vašeg korisničkog računa, ograničavanje pristupa uslugama ili raskidanje odredbi i uvjeta korištenja u slučaju njihova kršenja od strane treće osobe u čije ste ime rezervirali mjesto sukladno s odjeljkom 9 ovih odredbi i uvjeta korištenja.

8.3.2 Za autobusni prijevoz

U kontekstu autobusnog prijevoza, putnik se obvezuje pridržavati općih uvjeta prodaje odgovarajućeg autobusnog prijevoznika.

8.4. Prijava neprikladnog ili nezakonitog sadržaja (Mehanizam obavijesti i djelovanja)

Možete prijaviti sumnjiv, neprikladan ili nezakonit članski sadržaj ili poruku kao što je opisano ovdje.

BlaBlaCar će, nakon što je propisno obaviješten u skladu s ovim Odjeljkom ili od strane nadležnih tijela, odmah ukloniti svaki nezakoniti Članski sadržaj ako:

 • Članski sadržaj je očito nezakonit ili protivan važećim propisima; ili
 • BlaBlaCar smatra da takav sadržaj krši ove Odredbe i uvjete.

U takvim slučajevima BlaBlaCar zadržava pravo ukloniti Članski sadržaj koji je propisno prijavljen, na dovoljno detaljan i jasan način, i/ili odmah suspendirati prijavljeni Račun.

Relevantni član može uložiti žalbu na gore navedene odluke BlaBlaCara kao što je opisano u odjeljku 15.1 u nastavku.

9. Ograničenja vezana uz korištenje Platforme, Suspenzija računa, ograničenje pristupa i raskid

Svoj ugovorni odnos s tvrtkom BlaBlaCar možete raskinuti u bilo kojem trenutku, bez ikakvih troškova i ne navodeći razlog. Kako biste to učinili, jednostavno na stranici svojeg profila otvorite karticu „Zatvori moj korisnički račun“.

U slučaju (i) kršenja ovih odredbi i uvjeta korištenja, uključujući ali ne i ograničeno na vaše obveze kao člana regulirane ranijim člancima 6. i 8., (ii) prekoračenja ograničenja navedenoga u gornjem stavku 4.3.3 ili (iii) ako tvrtka BlaBlaCar ima stvarni razlog vjerovati da treba zaštititi svoju sigurnost i integritet, sigurnost i integritet njenih članova ili trećih strana ili u svrhu istraga i sprječavanja prijevara, tvrtka BlaBlaCar zadržava pravo:

(i) raskinuti ove odredbe i uvjete korištenja koji vas obvezuju prema tvrtki BlaBlaCar, odmah i bez posebne obavijesti; i/ili

(ii) spriječiti objavljivanje ili ukloniti sav Članski sadržaj koji objavite na platformi; i/ili

(iii) ograničiti vam pristup i korištenje platforme; i/ili

(iv) privremeno ili trajno suspendirati vaš korisnički račun.

Obustava računa također može značiti, gdje je primjenjivo, da nećete primiti svoje isplate na čekanju.

Gdje je to primjenjivo, BlaBlaCar vam također može poslati upozorenje kojim vas podsjeća na obvezu poštivanja primjenjivih zakona i/ili ovih Uvjeta i odredbi.

Kada je to potrebno, bit ćete obaviješteni o uspostavi takvih mjera kako biste potvrdili svoju obvezu pridržavanja ovih Odredbi i uvjeta i važećih zakona, dali objašnjenja BlaBlaCaru ili osporili njegovu odluku. BlaBlaCar će prema vlastitom nahođenju odlučiti hoće li ili ne ukinuti uvedene mjere, uzimajući u obzir sve okolnosti svakog slučaja i težinu kršenja.

10. Osobni podaci

U kontekstu vašeg korištenja platforme, tvrtka BlaBlaCar će prikupiti i obraditi vaše osobne podatke.

11. Intelektualno vlasništvo

11.1. Sadržaj koji objavljuje tvrtka BlaBlaCar

Vezano na sadržaj koji joj dostavljaju članovi, tvrtka BlaBlaCar jedini je vlasnik prava na intelektualno vlasništvo koja se odnose na usluge, platformu, sadržaj (poglavito tekstove, slike, crteže, logotipe, video snimke, zvučne zapise, podatke, grafičke zapise) i na softver i baze podataka kojima se osigurava njihov rad.

Tvrtka BlaBlaCar daje vam ne-ekskluzivno, osobno i neprenosivo pravo na korištenje platforme i usluga, za vaše osobne i privatne potrebe, na nekomercijalnoj osnovi i u svrhu za koju su platforma i usluge namijenjene.

Zabranjen vam je bilo kakav drugi oblik korištenja ili iskorištavanja platforme i usluga te njihovog sadržaja bez prethodne pisane dozvole tvrtke BlaBlaCar. Naročito vam je zabranjeno:

(i) reproducirati, mijenjati, prilagođavati, distribuirati, javno prezentirati i širiti platformu, usluge i sadržaj, osim ako za to nemate izričito odobrenja tvrtke BlaBlaCar;

(ii) provoditi dekompilaciju i obrnuti inženjering platforme i usluga, osim u slučaju iznimaka propisanih važećim dokumentima;

(iii) izvlačenje ili pokušavanje izvlačenja (naročito primjenom robota za rudarenje podataka ili sličnih alata za prikupljanje podataka) značajnijeg dijela podataka s platforme.

11.2. Sadržaj koji objavljujete na platformi

Kako biste omogućili pružanje usluga i sukladno namjeni platforme, tvrtki BlaBlaCar dajete ne-ekskluzivnu licenciju za uporabu sadržaja i podataka koje dajete u kontekstu korištenja usluga, koji mogu uključivati vaše zahtjeve za rezervaciju, oglase za dijeljenje prijevoza i komentare u njima, biografije, fotografije, recenzije i odgovore na recenzije (dalje u tekstu „Članski sadržaj“) ili Poruke. Kako biste tvrtki BlaBlaCar omogućili distribuciju putem digitalne mreže i u skladu s komunikacijskim protokolima (posebice putem interneta i mobilne mreže) te kako biste sadržaj platforme učinili dostupnim javnosti, tvrtku BlaBlaCar ovlašćujete, za cijeli svijet i za čitavo trajanje vašeg ugovornog odnosa, da koristi, prikazuje, prilagođava i prevodi sadržaj članova i to:

(i) Tvrtku BlaBlaCar ovlašćujete za korištenje cijelog ili dijela svog sadržaja članova na digitalnim medijima za bilježenje podataka, poznatima ili onima koji još nisu poznati, a naročito se to odnosi na poslužitelje, tvrdi disk, memorijske kartice ili jednakovrijedne medije, u bilo kojem formatu i korištenjem bilo kojeg procesa, poznatog ili koji još nije poznat, u mjeri u kojoj je to potrebno za provedbu čuvanja, izrade sigurnosnih kopija, prijenosa ili preuzimanja povezanih s radom platforme i pružanjem usluga;

(ii) Tvrtku BlaBlaCar ovlašćujete za prilagođavanje i prevođenje sadržaja članova te za korištenje tih prilagodbi na svim digitalnim medijima, trenutačno poznatima i budućima, reguliranima ranijom točkom (i), s ciljem pružanja usluga, i to na različitim jezicima. Ovo pravo naročito uključuje opciju izmjena formatiranja sadržaja članova, uz poštivanje vašeg moralnog prava, u smislu poštivanja povelje o grafičkom sadržaju na platformi i/ili čineći sadržaj tehnički kompatibilnim za prikazivanje prilikom objave na platformi.

Vi ste i dalje odgovorni i imate sva prava na članski sadržaj i poruke koje postavite na našu platformu.

12. Uloga tvrtke BlaBlaCar

Ova platforma predstavlja platformu za internetsko umrežavanje na kojoj njeni članovi mogu izrađivati i objavljivati oglase za dijeljenje prijevoza u svrhu dijeljenja prijevoza. Te oglase za dijeljenje prijevoza ostali članovi mogu pregledavati kako bi pronašli uvjete putovanja i, tamo gdje je to moguće, izravno kod člana koji je objavio oglas za dijeljenje prijevoza na platformi rezervirati mjesto u navedenom vozilu. Platforma također omogućuje rezervaciju sjedala za autobusne prijevoze.

Korištenjem platforme i prihvaćanjem ovih uvjeta i odredbi prihvaćate da BlaBlaCar nije strana u bilo kojem sporazumu sklopljenom između vas i drugih članova s ciljem dijeljenja troškova koji se odnose na prijevoz, (ii) niti u bilo kojem sporazumu sklopljenom između vas i autobusnog prijevoznika.

Tvrtka BlaBlaCar nema nikakvu kontrolu nad ponašanjem svojih članova, autobusnih prijevoznika i njihovih agenata te korisnika platforme. Ona ne posjeduje, ne koristi, ne dobavlja niti ne upravlja vozilima koja su predmet oglasa i na platformi ne nudi nikakva putovanja.

Potvrđujete i prihvaćate da tvrtka BlaBlaCar ne kontrolira valjanost, istinitost ili zakonitost objavljenih oglasa te ponuđenih mjesta i putovanja. U svojstvu posrednika za dijeljenje prijevoza tvrtka BlaBlaCar ne osigurava nikakve usluge prijevoza niti ne djeluje kao prijevoznik, a njena je uloga ograničena na osiguravanje pristupa platformi.

U kontekstu dijeljenja prijevoza članovi (vozači ili putnici) za svoje radnje odgovaraju osobno i u cijelosti.

U svojstvu posrednika, tvrtka BlaBlaCar ne može se smatrati odgovornom za stvarnu realizaciju putovanja, i to naročito u slučaju:

(i) netočnih informacija koje vozač ili autobusni prijevoznik prenijeli u svom oglasu, ili na bilo koji drugi način, u vezi s prijevozom i njegovim uvjetima;

(ii) otkaza ili promjene putovanja od strane člana ili autobusnog prijevoznika;

(iii) neplaćanja sudjelovanja u trošku od strane putnika;

(iv) ponašanja putnika tijekom, prije i nakon putovanja.

13. Rad, dostupnost i funkcioniranje platforme

Tvrtka BlaBlaCar obvezna je pokušati platformu održavati dostupnom 7 dana u tjednu, 24 sata na dan. Ipak, pristup platformi može biti privremeno obustavljen, bez upozorenja, zbog tehničkog održavanja, migracije i ažuriranja podataka ili zbog nestanka struje ili ograničenja povezanih s radom mreže.

Nadalje, tvrtka BlaBlaCar zadržava pravo na mijenjanje ili obustavljanje, potpuno ili djelomično, pristupa platformi i njenim funkcijama, prema vlastitom nahođenju, privremeno ili trajno.

14. Izmjene odredbi i uvjeta korištenja

Ove odredbe i uvjeti korištenja te dokumenti koji pozivanjem na njih čine njihov sastavni dio predstavljaju cijeli sporazum između vas i tvrtke BlaBlaCar vezano na vaše korištenje usluga. Bilo koji drugi dokument, a naročito bilo koji navod na platformi (česta pitanja i sl.) služi samo kao smjernica.

Tvrtka BlaBlaCar može mijenjati ove odredbe i uvjete korištenja kako bi ih prilagodila svom tehničkom i komercijalnom okruženju te kako bi bili u skladu s primjenjivim zakonodavstvom. Sve izmjene odredbi i uvjeta korištenja bit će objavljene na platformi, uz navođenje datuma stupanja na snagu, a prije nego se to desi tvrtka BlaBlaCar će vas o svemu obavijestiti.

15. Primjenjivo pravo – Rješavanje sporova

Ove odredbe i uvjeti korištenja napisani su na hrvatskom jeziku i podliježu hrvatskom pravu.

15.1 Interni sustav za rješavanje pritužbi

Možete se žaliti na odluke koje možemo donijeti u vezi sa:

 • Članski sadržaj: na primjer, uklonili smo, ograničili vidljivost ili odbili ukloniti bilo koji Članski sadržaj koji pružite prilikom korištenja Platforme ili
 • Vaš račun: suspendirali smo Vaš pristup Platformi,

gdje smo donijeli takve odluke na temelju činjenice da članski sadržaj predstavlja nezakonit sadržaj ili je nekompatibilan s ovim Odredbama i uvjetima. Postupak žalbe opisan je ovdje.

15.2 Izvansudsko rješavanje sporova

Ako je potrebno svoju pritužbu vezano na platformu ili naše usluge možete podnijeti i na platformi za rješavanje sporova koju na internetu objavljuje Europska komisija i koja vam je dostupna ovdje. Europska komisija važu će pritužbu poslati nadležnom nacionalnom pravobranitelju. Sukladno važećim propisima koji se odnose na posredovanje, obvezni ste, prije podnošenja bilo kakvog zahtjeva za posredovanje, tvrtku BlaBlaCar pisanim putem obavijestiti o bilo kakvom sporu, kako biste isti pokušali riješiti mirnim putem.

Također možete podnijeti zahtjev tijelu za rješavanje sporova u vašoj zemlji (popis možete pronaći ovdje).

16. Pravne obavijesti

Ovu platformu objavljuje Comuto SA, dioničko društvo s temeljnim kapitalom od 164,785.826 eura, registrirano u trgovačkom registru u Parizu pod brojem 491.904.546 (PDV broj unutar Zajednice: FR76491904546218 8537 82), sa sjedištem na adresi 84, avenue de la République, 75011 Pariz (Francuska), zastupano po izvršnom direktoru, Nicolasu Brusson, direktoru publikacija na mrežnim stranicama.

Ova mrežna stranica usluge hostinga koristi na poslužiteljima platforme Google Cloud u Nizozemskoj.

Tvrtka Comuto SA registrirana je u Registru operatera putovanja i boravka pod sljedećim brojem: IM075180037.

Financijsko jamstvo osigurava: Groupama Assurance-Crédit & Caution, 8-10 rue d’Astorg, 75008 Paris – Francuska.

Profesionalno osiguranje od građanske odgovornosti ugovara: Hiscox Europe Underwriting Limited, 19, rue Louis Le Grand, 75002 Pariz – Francuska.

Tvrtka Comuto SA registirana je u Registru posrednika u osiguranju, bankarstvo i financije pod matičnim brojem (Orias) 15003890.

Za sva pitanja obratite se Comuto SA koristeći ovaj obrazac za kontakt.

16. Digital Services Act (Akt o digitalnim uslugama)

17.1. Podaci o prosječno mjesečno aktivnim primateljima usluge u Uniji

U skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o unutarnjem tržištu digitalnih usluga i izmjeni Direktive 2000/31/EZ („DSA“), pružatelji internetskih platformi dužni su objaviti informacije o mjesečnom prosjeku aktivnih primatelja njihove usluge u Uniji, izračunat kao prosjek u posljednjih šest mjeseci. Svrha ove objave je utvrditi ispunjava li pružatelj internetske platforme kriterij za “vrlo velike internetske platforme” prema DSA, odnosno prelazi li prag od 45 milijuna prosječno mjesečno aktivnih primatelja u Uniji.

Od 31. siječnja 2024. prosječni mjesečni broj aktivnih primatelja BlaBlaCara za razdoblje između kolovoza 2023. i siječnja 2024. izračunat uzimajući u obzir uvodnu izjavu 77. i članak 3. ADU-a, prije donošenja određenog delegiranog akta, bio je približno 4,82 milijun u EU.

Ove se informacije objavljuju samo u svrhu usklađivanja sa zahtjevima ADU-a i na njih se ne treba oslanjati u druge svrhe. Ažurirat će se najmanje jednom svakih šest mjeseci. Naš pristup izradi ovog izračuna može se razvijati ili zahtijevati izmjene tijekom vremena, na primjer, zbog promjena proizvoda ili novih tehnologija.

17.2. Kontaktna točka za vlasti

U skladu s člankom 11. ADU-a, ako ste član nadležnih tijela EU-a, Komisije EU-a ili Europskog odbora za digitalne usluge, možete nas kontaktirati u vezi s pitanjima koja se tiču ADU-a putem e-pošte [email protected].

Možete nas kontaktirati na engleskom i francuskom jeziku.

Imajte na umu da se ova adresa e-pošte ne koristi za komunikaciju s članovima. Za sva pitanja u vezi s korištenjem BlaBlaCara, vi kao član možete nas kontaktirati putem ovog obrasca za kontakt.


Uvjeti i odredbe koji stupaju na snagu 19. svibnja 2023., osim ako ste prethodno prihvatili ove uvjete na platformi

1. Predmet

Comuto SA (u daljnjem tekstu „BlaBlaCar“) razvio je platformu za dijeljenje vožnji koja je dostupna na web-stranici na adresi www.blablacar.hr ili u obliku mobilne aplikacije, a dizajnirana je (i) kako bi vozači koji putuju na određeno odredište bili u kontaktu s putnicima koji idu u istom smjeru, kako bi im se omogućilo dijeljenje prijevoza, a time i povezanih troškova, te (ii) kako bi rezervirali karte za autobusne prijevoze kojima upravljaju autobusni prijevoznici (u daljnjem tekstu „platforma”).

Ovi uvjeti i odredbe imaju svrhu reguliranja pristupa platformi i korištenja njome. Pažljivo ih pročitajte.

Razumijete i potvrđujete da BlaBlaCar nije strana u bilo kojem sporazumu, ugovoru ili ugovornim odnosima, bilo koje prirode, sklopljenim između članova svoje platforme ili između vas i autobusnog prijevoznika.

Klikom na „Prijava putem Facebooka“ ili „Registracija putem adrese e-pošte“ prepoznajete da ste pročitali i prihvatili sve ove opće uvjete korištenja.

Ako koristite svoj račun za prijavu na BlaBlaCar platformu druge zemlje (npr. www.blablacar.fr; www.blablacar.it; www.blablacar.ru), imajte na umu da će se primjenjivati (i) uvjeti i odredbe te platforme, (ii) pravila o privatnosti te platforme i (iii) zakonska pravila i propisi te zemlje. To također znači da informacije o vašem računu, uključujući osobne podatke, mogu biti prenesene pravnoj osobi koja upravlja tom drugom platformom. Imajte na umu da BlaBlaCar zadržava pravo ograničiti pristup platformi korisnicima za koje je razumno utvrđeno da se nalaze izvan teritorija Europske unije.

2. Definicije

U ovom dokumentu,

Oglas“ znači oglas za dijeljenje prijevoza ili autobusni oglas;

„Oglas za dijeljenje prijevoza” znači oglas koji se odnosi na vožnju koju je na platformi objavio vozač;

Autobusni oglas” znači oglas koji se odnosi na autobusni prijevoz koji je na platformi objavio autobusni prijevoznik;

Autobusni prijevoznik“ odnosi se na tvrtku koja profesionalno prevozi putnike koja je ovlaštena od strane BlaBlaCar-a za oglašavanje i prodaju svojih karata na platformi;

Karta” znači nominalno valjani naziv prijevoza koji je dodijeljen potrošaču, nakon rezervacije autobusnog prijevoza, kao dokaz o postojećem ugovoru o prijevozu između putnika i autobusnog prijevoznika koji je uređen općim uvjetima i odredbama prodaje, ne dovodeći u pitanje bilo koji poseban uvjet koji je dodatno propisan između putnika i autobusnog prijevoznika i koji se spominje na karti.

BlaBlaCar“ ima značenje koje mu je dano u članku 1. gore;

Uvjeti i odredbe“ označavaju ove uvjete i odredbe;

Opći uvjeti prodaje“ označavaju opće uvjete prodaje dotičnog autobusnog prijevoznika ovisno o autobusnom prijevozu koji je odabrao kupac i posebne uvjete i odredbe dostupne na web-stranici, a koje je kupac prepoznao kao pročitane prije naručivanja;

Kupac“ znači bilo koja fizička osoba (član ili ne) koja kupuje, bilo za sebe ili za nekog drugog tko će biti putnik, autobusnu kartu kroz platformu kako bi ostvarila prijevoz koji je izvršio autobusni prijevoznik;

Narudžba” označava postupak kojim kupac rezervira svoje usluge putem usluge BlaBlaCar Bus, bez obzira na korištena sredstva, uz isključivu iznimku kupnje karata izravno izvršene na prodajnom mjestu, a koja podrazumijeva obvezu putnika ili eventualno agenta da plati cijenu koja se odnosi na relevantne usluge;

Korisnički račun“ jest račun koji se mora otvoriti kako biste postali član i imali pristup određenim uslugama koje se nude putem platforme;

Facebook račun“ ima značenje navedeno u stavku 3.2 u nastavku;

Vozač“ jest član koji putem platforme drugoj osobi nudi prijevoz u zamjenu za sudjelovanje u trošku putovanja, na putovanju i u vrijeme koje definira isključivo vozač;

Potvrda rezervacije“ ima značenje opisano u stavku 4.2.1 u nastavku;

Sadržaj za članove“ ima značenje navedeno u stavku 11.2 u nastavku;

Član“ jest osoba koja je izradila korisnički račun na platformi;

Putnik“ jest član koji je prihvatio prijevoz vozača ili, gdje je to primjenjivo, osoba u čije je ime član rezervirano mjesto u automobilu;

Sudjelovanje u trošku“, za određeno dijeljenje prijevoza, jest novčani iznos koji vozač traži i koji putnik prihvaća za sudjelovanje u trošku putovanja;

Mjesto“ znači mjesto koje je rezervirao putnik u vozačkom vozilu ili u vozilu koje je izvršio autobusni prijevoznik

Platforma“ ima značenje navedeno u gornjem članku 1;

Prodajno mjesto“ odnosi se na fizičke šaltere i terminale navedene na web-stranici na kojima se karte nude na prodaju.

Prijevozne usluge“ odnose se na usluge prijevoza pretplaćene od strane putnika koji putuje autobusom i koje pruža autobusni prijevoznik

Cijena“ se odnosi, za određeni autobusni prijevoz, na cijenu koja uključuje sve poreze, naknade i troškove uključenih relevantnih usluga, koje plaća kupac na platformi, u trenutku potvrde narudžbe, za sjedalo na određenoj vožnji autobusom.

Rezervacija“ ima značenje opisano u stavku 4.2.1. u nastavku;

Usluge“ jesu sve usluge koje BlaBlaCar osigurava putem platforme;

Mrežna stranica“ jest mrežna stranica dostupna na adresi www.blablacar.hr;

„Naknade za rezervaciju“ ima značenje dano u članku 5.2. u nastavku;

Dionica“ ima značenje navedeno u stavku 4.1 u nastavku;

Putovanje“ se neodređeno odnosi na vožnju autobusom ili dijeljenje prijevoza;

Dijeljenje prijevoza” znači predmet oglasa za dijeljenje prijevoza koji je vozač objavio na platformi i za koji pristaje prevoziti putnike u zamjenu za doprinos trošku;

Autobusni prijevoz“ označava predmet putovanja autobusnog oglasa na platformi i za koji autobusni prijevoznik predlaže sjedala u autobusnim vozilima u zamjenu za cijenu.

3. Registracija na platformi i izrada korisničkog računa

3.1. Uvjeti registracije na platformi

Ovu platformu smiju koristiti osobe starije od 18 godina. Registracija maloljetnika na ovoj je platformi strogo zabranjena. Kod pristupanja, uporabe ili registracije na platformi, osobno izjavljujete i jamčite da ste stariji od 18 godina.

3.2. Izrada korisničkog računa

Ova platforma članovima omogućuje objavljivanje i pregledavanje oglasa za dijeljenje prijevoza te međusobnu interakciju lanova kako bi izvršili rezervaciju mjesta. Ako niste registrirani na platformi oglase možete vidjeti. Međutim, objavljivanje oglasa za dijeljenje prijevoza ili rezervacija mjesta nisu mogući ako najprije ne izradite korisnički račun i postanete član.

Za izradu korisničkog računa možete:

 • (i) popuniti sva obvezna polja u obrascu za registraciju; ili
 • (ii) prijaviti se na svoj Facebook račun putem naše platforme (dalje u tekstu vaš „Facebook račun“). Ako koristite ovu funkciju, razumijete da će BlaBlaCar imati pristup, objaviti na platformi i zadržati određene informacije s vašeg Facebook računa. Poveznicu između svog korisničkog računa i Facebook računa možete obrisati u svakom trenutku, u dijelu „Verifikacije“ na svom profilu. Ako želite saznati više o korištenju podataka sa svog Facebook računa, pročitajte našu Politiku o zaštiti podataka i politiku Facebooka.

Za registraciju na platformu, morate najprije pročitati i prihvatiti ove odredbe i uvjete korištenja i Politiku o zaštiti podataka.

Kod izrade svog korisničkog računa, neovisno o metodi koju ste odabrali, pristajete dostavljati točne i istinite informacije i ažurirati ih na svom profilu ili slanjem obavijesti tvrtki BlaBlaCar, kako bi jamčili relevantnost i točnost podataka u skladu s ugovornim obvezama koje imate s tvrtkom BlaBlaCar.

U slučaju registracije putem e-pošte, prihvaćate zaštititi tajnost svoje lozinke koju ste odabrali pri izradi korisničkog računa i ne odavati je nijednoj drugoj osobi. Ako izgubite ili otkrijete svoju lozinku, preuzimate obvezu o tome odmah obavijestiti BlaBlaCar. Odgovornost za korištenje vašeg računa od strane trećih osoba snosite sami, osim ako tvrtku BlaBlaCar niste obavijestili o gubitku odnosno neovlaštenom korištenju od strane treće osobe ili otkrivanju lozinke trećoj osobi.

Suglasni ste da nećete izrađivati niti upotrebljavati, koristeći svoj identitet ili identitet treće osobe, korisničke račune koji nisu oni koje ste prvotno izradili.

3.3. Verifikacija

BlaBlaCar može, u svrhu transparentnosti, jačanja povjerenja, prevencije ili otkrivanje prijevara, uspostaviti sustav potvrđivanja nekih informacija koje dajete na svom profilu. To je naročito slučaj pri unosu broja telefona ili slanja identifikacijskog dokumenta.

Potvrđujete i prihvaćate da svako pozivanje na platformi ili u uslugama na „verificirane“ informacije (uključujući „Profil potvrđen“) ili sličan izraz, znači samo da je član uspješno obavio postupak verifikacije na platformi ili uslugama, kako bi vam dostavio informacije o članu s kojim namjeravate putovati. Tvrtka BlaBlaCar ne može jamčiti za istinitost, pouzdanost ili valjanost informacija koje podliježu postupku verifikacije.

4. Korištenje usluga

4.1. Objavljivanje oglasa

Kao član i ako ispunjavate uvjete u nastavku, možete izraditi i objavljivati oglase za dijeljenje prijevoza na platformi, i to unosom podataka o planiranom dijeljenju prijevoza (datum/vrijeme, mjesto polaska i dolaska, broj ponuđenih mjesta, dostupne opcije, iznos sudjelovanja u trošku itd.).

Kod objave oglasa za dijeljenje prijevoza možete navesti mjesta u kojima pristajete stati i kratko pokupiti ili ostaviti putnike. Dionice putovanja između tih mjesta ili između tog mjesta i mjesta polaska ili odredišta dijeljenja prijevoza nazivaju se „Dionice“.

Ovlašteni ste objavljivati oglas za dijeljenje prijevoza samo ako ispunjavate sljedeće uvjete:

 • (i) posjedujete valjanu vozačku dozvolu;
 • (ii) objavljujete samo oglase za dijeljenje prijevoza za vozilo čiji ste vlasnik ili koje koristite uz izričitu dozvolu vlasnika, a u svakom slučaju ono koje ste ovlašteni koristiti u svrhu dijeljenja vožnje;
 • (iii) vi jeste i ostajete glavni vodič vozila koje je predmet oglasa za dijeljenje prijevoza;
 • (iv) vozilo ima valjano obvezno osiguranje
 • (v) kod vas ne postoje nikakve kontraindikacije ili zdravstvena nesposobnost za upravljanje vozilom;
 • (vi) automobil koji namjeravate koristiti za putovanje je putničko vozilo sa 4 kotača i najviše 7 sjedala;
 • (vii) nemate namjeru na platformi za isto putovanje objavljivati neki drugi oglas za dijeljenje prijevoza;
 • (viii) ne nudite više mjesta nego što u vašem vozilu ima sjedala;
 • (ix) sva ponuđena mjesta u vozilu imaju sigurnosni pojas, čak i ako je vozilo odobreno sa sjedalima koja nemaju sigurnosni pojas;
 • (x) vozilo koje koristite u ispravnom je stanju i u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama i praksom, a to se posebno odnosi na najnoviju potvrdu o obavljenom tehničkom pregledu.
 • (xi) potrošač ste i ne djelujete kao profesionalni subjekt.

Potvrđujete da ste isključivo vi odgovorni za sadržaj oglasa za dijeljenje prijevoza koji objavljujete na platformi. Shodno tome, izjavljujete i jamčite za točnost i istinitost svih podataka navedenih u oglasu za dijeljenje prijevoza i obvezujete se putovanje realizirati u skladu s uvjetima navedenima u oglasu za dijeljenje prijevoza.

Vaš oglas za dijeljenje prijevoza bit će objavljen na platformi i kao takav vidljiv članovima i svim posjetiteljima stranice, čak i onima koji nisu članovi, a koji pretražuju platformu ili mrežnu stranicu partnera tvrtke BlaBlaCar. Tvrtka BlaBlaCar zadržava pravo, po vlastitom nahođenju i bez posebne obavijesti, ne objaviti ili ukloniti, u bilo kojem trenutku, svaki oglas za dijeljenje prijevoza koji nije u skladu s odredbama i uvjetima korištenja ili za koje tvrtka smatra da štete njenom ugledu, ugledu platforme ili usluga.

Obavještavamo vas da ćete biti izloženi sankcijama predviđenima primjenjivim zakonom u slučaju da se predstavljate kao potrošač dok koristite platformu, ali zapravo djelujete kao poslovni subjekt.

Potvrđujete i prihvaćate da su kriteriji koji se uzimaju u obzir prilikom razvrstavanja i redoslijeda prikazivanja oglasa među ostalim oglasima isključivo diskrecijsko pravo tvrtke BlaBlaCar.

4.2. Rezervacija mjesta

4.2.1. Postupak rezervacije

Tvrtka BlaBlaCar uspostavila je sustav rezerviranja mjesta putem interneta („rezervacija“) za putovanja koja se nude na platformi.

Tvrtka BlaBlaCar osigurava korisnicima na platformi tražilicu na temelju različitih kriterija pretraživanja (mjesto polaska, odredište, datumi, broj putnika itd.). Tražilica osigurava određene dodatne funkcionalnosti kad se korisnik spaja sa svojim računom. BlaBlaCar poziva korisnike, neovisno o korištenom postupku rezervacije, da pažljivo pregledavaju i koriste tražilicu kako bi odredili ponudu koja najbolje odgovara njihovim potrebama.

Kad putnik izrazi zanimanje za oglas, svoj zahtjev može dostaviti putem interneta. Takav zahtjev za rezervaciju se (i) prihvaća automatski (ako vozač odabere ovu opciju prilikom objavljivanja oglasa) ili (ii) vozač prihvaća ručno.U vrijeme rezervacije putnik uplaćuje naknadu za uslugu putem interneta ako je to primjenjivo. Nakon vozačeve validacije zahtjeva za rezervaciju, tamo gdje je to primjereno, putnik dobiva potvrdu rezervacije („Potvrda rezervacije“).

Ako ste vozač i prilikom objave oglasa odabrali ste ručno obrađivati upite za rezervaciju, dužni ste na sve upite za rezervaciju odgovoriti u vremenskom roku koji je putnik naveo u svom zahtjevu. Ako to ne učinite, zahtjev za rezervaciju istječe automatski, a putniku će se nadoknaditi svi iznosi koji su plaćeni u trenutku upita za rezervaciju, ako postoji.

U trenutku potvrde rezervacije, BlaBlaCar će vam poslati broj telefona vozača (ako ste putnik) ili putnika (ako ste vozač), ako je član suglasan s tim da se prikaže njegov broj. Nakon toga, isključivo ste vi odgovorni za provedbu ugovora koji vas obvezuje prema drugom članu.

4.2.2. Autobusni prijevoz 

Za autobusne prijevoze, BlaBlaCar omogućuje rezervaciju autobusnih karata za određeni autobusni prijevoz putem platforme.

Prijevozne usluge regulirane su općim uvjetima prodaje odgovarajućeg autobusnog prijevoznika, ovisno o autobusnom prijevozu koji je odabrao kupac, a koje kupac mora prihvatiti prije slanja narudžbe. BlaBlaCar ne pruža nikakve usluge prijevoza u vezi s autobusnim prijevozima, a autobusni prijevoznici su isključivo ugovorne strane obvezane općim uvjetima i uvjetima prodaje. Prihvaćate da rezervacija sjedala za određeni autobusni prijevoz podliježe općim uvjetima i uvjetima prodaje odgovarajućeg autobusnog prijevoznika.

BlaBlaCar skreće pozornost na činjenicu da određene usluge prijevoza koje nudi autobusni prijevoznik i koje se spominju na web-stranici mogu biti povučene, posebno iz klimatskih razloga, sezonske slike ili u slučaju više sile.

4.2.3. Rezervacije sjedala na ime i uvjeti korištenja usluga u ime treće osobe

Svako korištenje usluga, bilo kao vozač ili kao putnik, vezano je uz određeno ime. Identitet vozača i putnika moga odgovarati identitetu dostavljenom tvrtki BlaBlaCar i ostalim članovima koji sudjeluju u dijeljenju prijevoza ili autobusnom prijevozniku, ako je primjenjivo.

Međutim, BlaBlaCar dozvoljava svojim članovim rezerviranje jednog ili više mjesta u ime treće osobe. U tom slučaju, vi preuzimate obvezu vozaču, u trenutku rezerviranja dostaviti točno ime, dob i broj telefona osobe na čije ime rezervirate mjesto. Strogo je zabranjeno rezervirati mjesto maloljetnoj osobi mlađoj od 13 godina koja putuje sama radi dijeljenja prijevoza. U slučaju rezerviranja mjesta za dijeljenje prijevoza maloljetnoj osobi starijoj od 13 godina koja putuje sama, obvezujete se pribaviti prethodnu suglasnost vozača i dostaviti mu potpisano odobrenje djetetovog zakonskog zastupnika.

Uz navedeno, platforma je namijenjena rezerviranju mjesta za osobe. Zabranjeno je rezervirati mjesto za prijevoz bilo kakvog predmeta, paketa, životinje koja putuje sama ili bilo kakvog drugog materijalnog predmeta.

Nadalje, zabranjeno je objavljivanje oglasa za dijeljenje prijevoza za vozača koji niste vi.

4.3. Sustav ocjenjivanja

4.3.1. Način funkcioniranja sustava

Tvrtka BlaBlaCar potiče vas na ocjenjivanje vozača (ako ste putnik) ili putnika (ako ste vozač) s kojima ste dijelili putovanje ili s kojim ste trebali dijeliti putovanje. Međutim, nije dozvoljeno ocjenjivati druge putnike ako ste putnik kao niti članove s kojima niste putovali ili s kojima niste trebali putovati. Imate mogućnost ostaviti ocjenu u roku od 14 dana nakon putovanja.

Vaša ocjena i ocjena koju o vama da drugi član, ako takva postoji, vidljive su i objavljuju se samo na platformi: (i) odmah nakon što oboje date svoju ocjenu ili (ii) nakon isteka razdoblja od 14 dana nakon prve ocjene, ovisno što je kraće.

Imate opciju odgovoriti na ocjenu koju je o vama dao drugi član na vašem profilu, u roku od 14 dana nakon datuma primitka ocjene. Ocjena i vaš odgovor, ako postoji, objavljuju se na vašem profilu.

4.3.2. Moderiranje sadržaja

Potvrđujete i prihvaćate da tvrtka BlaBlaCar zadržava pravo ne objaviti ili obrisati sve ocjene, pitanja ili primjedbe ako smatra da njihov sadržaj predstavlja kršenje ovih odredbi i uvjeta korištenja.

4.3.3. Ograničenja

Tvrtka BlaBlaCar zadržava pravo obustaviti vaš korisnički račun, ograničiti vam pristup uslugama ili raskinuti ove odredbe i uvjete korištenja u slučaju (i) da ste dobili najmanje tri negativne ocjene i (ii) prosječna ocjena koju ste dobili je manja ili jednaka 3.

5. Financijski uvjeti

Pristup platformi i registracija na platformi, kao i pretraživanje, pregledavanje i objavljivanje oglasa su besplatni. Međutim, rezervacija se naplaćuje u skladu s dolje navedenim uvjetima.

5.1. Sudjelovanje u trošku i cijena

5.1.1 U slučaju dijeljenja prijevoza, sudjelovanje u trošku određujete vi, kao vozač, na vlastitu odgovornost. Strogo je zabranjeno na bilo koji način korištenjem ove platforme ostvarivati dobit. Slijedom toga, slažete se da ćete ograničiti doprinos trošku koji tražite od svojih putnika na plate troškove koje stvarno imate za dijeljenje prijevoza. U suprotnom, obvezni ste snositi troškove drugačije prirode prometa obavljenog putem platforme.

Kad objavljujete oglas za dijeljenje prijevoza, tvrtka BlaBlaCar predložit će iznos sudjelovanja u trošku, kod čega se u obzir uzima prirodu putovanja i prijeđenu udaljenost. Taj je iznos naveden isključivo kao smjernica i na vama je da ga povećate ili smanjite kako biste uzeli u obzir troškove koje stvarno imate tijekom dijeljenja prijevoza. Kako bi se izbjegla zlouporaba tvrtka BlaBlaCar ograničava mogućnost prilagođavanja sudjelovanja u trošku.

5.1.2 Što se tiče autobusnog prijevoza, cijena po sjedalu definirana je prema vlastitom nahođenju autobusnog prijevoznika. Kupac je pozvan da prouči relevantne opće uvjete prodaje kako bi razumio primjenjive modalitete u pogledu postavljanja narudžbi karti i načina plaćanja.

5.2. Naknade za rezervaciju

Tvrtka BlaBlaCar, u zamjenu za korištenje platforme, u trenutku rezervacije naplatit će naknadu za uslugu (dalje u tekstu „ Naknade za rezervaciju “). Korisnik će biti obaviješten prije primjene Naknade za rezervaciju, kad to bude potrebno.

Tvrtka BlaBlaCar može zasebno objaviti metode izračuna Naknade za rezervaciju. One se daju samo u informativne svrhe i nemaju ugovornu vrijednost. Usluga za naknadu može se izračunati u skladu s različitim čimbenicima, posebno prema duljini i cijeni putovanja. Tvrtka BlaBlaCar zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti metode izračuna Naknade za rezervaciju. Te izmjene neće utjecati na Naknade za rezervaciju koju je prihvatio korisnik prije datuma stupanja tih izmjena na snagu.

Imajte na umu da se u slučaju prekograničnih putovanja metode izračuna iznosa Naknade za rezervaciju i primjenjivi PDV razlikuju prema mjestu polaska i/ili odredištu putovanja.

Kad koristite platformu za prekogranična putovanja ili putovanja izvan Hrvatske, Naknade za rezervaciju može naplatiti povezano društvo tvrtke BlaBlaCar koje upravlja lokalnom platformom.

5.3. Zaokruživanje vrijednosti

Potvrđujete i prihvaćate da tvrtka BlaBlaCar može iznos sudjelovanja u trošku ili Naknade za rezervaciju zaokružiti (na više ili niže), prema vlastitom nahođenju.

5.4. Plaćanje sudjelovanja u trošku vozaču ili cijene autobusnom prijevozniku

5.4.1. Plaćanje sudjelovanja u trošku vozaču

Putnik se obvezuje sudjelovanje u trošku platiti vozaču najkasnije pri dolasku na odredište.

Vozač se obvezuje da plaćanje sudjelovanja utrošku, u cijelosti ili djelomično, neće tražiti prije realizacije putovanja.

5.4.2 Plaćanje cijene

Plaćanje za bilo koju narudžbu izvršenu putem platforme izvršava se jednim od dolje odobrenih sredstava. Kupac ima mogućnost spremanja podataka koji se odnose na jednu ili više kreditnih kartica na njegov/njezin korisnički račun, tako da on/ona ne mora sustavno unositi te podatke prilikom naknadnih plaćanja.

Sredstva plaćanja mogu varirati ovisno o BlaBlaCar platformi koju koristite. Odobrena sredstva plaćanja su sljedeća:

 • Kreditna kartica
 • Kuponi

Nijedna potvrda narudžbe neće se izdati prije potpunog i učinkovitog plaćanja cijene usluga prijevoza koje je odabrao kupac. Ako je plaćanje nepravilno, nepotpuno ili nije izvršeno iz bilo kojeg razloga koji se može pripisati kupcu, narudžba će se odmah otkazati.

Narudžba se potvrđuje slanjem e-pošte kupcu s pojedinostima narudžbe.

Putnik je pozvan da provjeri postavke za ulaznu poštu svoje adrese e-pošte, a posebno kako bi se osiguralo da se potvrdna e-pošta ne šalje izravno u neželjenu poštu.

Potvrda narudžbe je konačna. Slijedom toga, sve promjene rezultirat će zamjenom ili otkazivanjem pod uvjetima primjenjivih općih uvjeta prodaje. Kupac je dužan osigurati da se usluge prijevoza odaberu u skladu s potrebama i očekivanjima putnika. Točnost osobnih podataka koje je unio kupac je odgovornost kupca, osim u slučaju da BlaBlaCar dokaže da nije prikupio, pohranio ili zaštitio takve osobne podatke.

6. Nekomercijalna i ne-poslovna svrha usluga i platforme

Slažete se da ćete koristiti usluge i platformu samo kako biste bili u kontaktu, na neposlovnoj i nekomercijalnoj osnovi, s ljudima koji žele dijeliti prijevoz s vama ili rezervirati sjedalo u kontekstu autobusnog prijevoza.

Ako je riječ o carpooling putovanju, prihvaćate da se potrošačka prava koja proizlaze iz Unijinog prava zaštite potrošača neće primjenjivati u pogledu vašeg odnosa s drugim članovima

Kao vozač pristajete da nećete tražiti iznos sudjelovanja u trošku koji je viši od stvarnih troškova putovanja i kojim biste mogli ostvariti dobit, kod čega se u smislu podjele troškova podrazumijeva da vi kao vozač sami snosite svoj pripadajući dio troškova putovanja. Odgovorni ste za izračun nastalih troškova putovanja i obvezni provjeriti ne premašuje li iznos koji tražite od svojih putnika stvarne troškove putovanja (bez uključivanja vašeg dijela troškova).

Tvrtka BlaBlaCar zadržava pravo na obustavu korisničkog računa u slučaju da za putovanje koristite usluge službenih vozača ili taksije, ili službeno vozilo i time putem platforme ostvarujete dobit. Pristajete tvrtki BlaBlaCar, na njen zahtjev, dostaviti primjerak potvrde o registraciji vozila i/ili bilo kojeg drugog dokumenta kojim se dokazuje da ste ovlašteni vozilo koristiti na platformi i da time ne ostvarujete nikakvu dobit.

Tvrtka BlaBlaCar nadalje zadržava pravo na obustavu vašeg korisničkog računa, ograničavanje usluga ili raskid ovih odredbi i uvjeta korištenja, ako na platformi provodite aktivnost koja, svojom prirodom ponuđenog putovanja, učestalošću i brojem putnika koji se prevoze te traženim sudjelovanjem u trošku, vama omogućuje dobit ili stvara razlog za vjerovanje da korištenjem platforme ostvarujete dobit.

7. Otkazivanje

7.1. Uvjeti povrata u slučaju otkazivanja

Samo su carpooling putovanja predmet ove politike otkazivanja. Tvrtka BlaBlaCar ne nudi jamstvo, bilo koje prirode, u slučaju otkazivanja iz bilo kojeg razloga. U kontekstu autobusnog prijevoza, pravila otkazivanja podliježu općim uvjetima prodaje autobusnih prijevoznika. Kupac je pozvan uputiti se na relevantne uvjete prodaje kako bi potvrdio uvjete razmjene i otkazivanja svojeg autobusnog prijevoza.

Ako putnik ili vozač otkaže mjesto na carpooling putovanju nakon rezervacije, podliježe dolje navedenim odredbama:

– Ako vozač otkaže, putniku se vraća Naknade za rezervaciju. To je naročito slučaj kad vozač:

 • ne uspije potvrditi zahtjev za rezervaciju u danom vremenskom roku (ako je vozač odabrao takvu mogućnost);
 • otkazuje carpooling putovanje ili ako nije stigao na mjesto dogovora 15 minuta nakon dogovorenog vremena;

– Ako putnik otkaže, tvrtka BlaBlaCar zadržava Naknade za rezervaciju.

Metoda povrata Naknade za rezervaciju određuje se ovisno o metodi koja se koristila za plaćanje Naknade za rezervaciju, dok uvjet za povrat Naknade za rezervaciju ovisi o vremenu kad bankovne organizacije provedu povrat.

Kad putovanje prije vremena polaska otkazuje putnik, mjesto/mjesta automatski postaju dostupna ostalim putnicima koji ih mogu rezervirati putem interneta i podliježu ovim istim odredbama i uvjetima korištenja.

Tvrtka BlaBlaCar poštuje, po vlastitom nahođenju, na temelju dostupnih informacija legitimnost zahtjeva za povrat.

7.2.  Pravo na odustajanje

Prihvaćanjem ovih uvjeta i odredbi izričito prihvaćate da se ugovor između vas i tvrtke BlaBlaCar koji se sastoji od povezivanja s drugim članovima izvrši prije isteka roka razdoblja odustajanja od potvrde rezervacije i da se izričito odričete svog prava na odustajanje u skladu s odredbama članka 79. Zakona o zaštiti potrošača, NN 19/22.

8. Ponašanje korisnika platforme i članova

8.1. Obveze svih korisnika platforme

Potvrđujete da sami snosite odgovornost za poštivanje svih zakona, propisa i obveza koje se primjenjuju na vaše korištenje platforme.

Osim toga, kad platformu koristite i tijekom putovanja, obvezujete se:

 • (i) da platformu nećete koristiti u profesionalne i komercijalne svrhe te za ostvarivanje dobiti ako niste autobusni prijevoznik;
 • (ii) da tvrtki BlaBlaCar (a naročito nakon izrade ili ažuriranja korisničkog računa) ili ostalim članovima nećete slati nikakve lažne, obmanjujuće, zlonamjerne ili prijevarne informacije;
 • (iii) da nećete govoriti niti se ponašati kao niti objavljivati sadržaj na platformi koji se smatra pogrdnim, škodljivim, nemoralnim, pornografskim, vulgarnim, uvredljivim, agresivnim, nepoželjnim, nasilnim, prijetećim, zlostavljajućim, rasističkim ili ksenofobnim, sa seksualnim konotacijama, koji potiče naselje, diskriminaciju ili mržnju, koji potiče radnje povezane s ili s uporabom ilegalnih supstanci ili koji je općenito suprotan svrsi ove platforme kojim bi se mogla prekršiti prava tvrtke BlaBlaCar ili treće osobe ili koja je protivna dobrom moralu;
 • (iv) da nećete kršiti prava i ugled tvrtke BlaBlaCar, a naročito prava intelektualnog vlasništva;
 • (v) da nećete otvoriti više od jednog korisničkog računa na platformi i da korisnički račun nećete otvoriti u ime treće osobe;
 • (vi) da nećete pokušavati zaobići sustav rezervacije putem interneta na platformi, naročito pokušavajući drugom članu ili autobusnom prijevozniku poslati svoje podatke za kontakt kako biste izvršili rezervaciju izvan platforme i kako ne biste platili Naknade za rezervaciju;
 • (vii) da nećete kontaktirati drugog člana, naročito ne putem platforme, u svrhu koja ne uključuje utvrđivanje uvjeta za carpooling;
 • (viii) da nećete prihvaćati ii raditi uplate izvan platforme
 • (viii) da ćete poštivati ove odredbe i uvjete korištenja i politiku zaštite podataka i druge odredbe i uvjete na platformi koji se primjenjuju na vas.

8.2. Obveze vozača

Kad ovu platformu koristite kao vozač obvezujete se:

 • (i) da ćete poštivati zakone, propise i kodeks koji se primjenjuju na vožnju i vozilo, a naročito one koji se odnose na valjanost obveznog osiguranja u trenutku dijeljenja prijevoza i posjedovanje važeće vozačke dozvole;
 • (ii) da ćete provjeriti pokriva li vaše osiguranje dijeljenje vožnje i smatraju li se vaši putnici trećim stranama u vašem vozilu te jesu li stoga pokriveni vašim osiguranjem tijekom cijelog prijevoza, čak i ako su prekogranični; ;
 • (iii) da nećete preuzimati nikakav rizik tijekom vožnje, da nećete konzumirati nikakve proizvode koji bi mogli ometati vašu pozornost i sposobnost za koncentriranu i potpuno sigurnu vožnju;
 • (iv) da ćete objavljivati oglase koji se odnose samo na stvarno planirana dijeljenjima prijevoza;
 • (v) da ćete realizirati dijeljenje prijevoza kako je opisano u oglasu (naročito uzimajući u obzir korištenje autoceste ili ne) i pridržavati se termina i mjesta dogovorenih s ostalim članovima (naročito mjesta polaska i odredišta);
 • (vi) da nećete uzimati više putnika nego što je navedeno u oglasu za dijeljenje prijevoza;
 • (vii) da ćete koristiti ispravno vozilo, koje je u skladu s važećim pravnim odredbama i praksom, naročito onima koje se odnose na važeću potvrdu o obavljenom tehničkom pregledu vozila;
 • (viii) da ćete tvrtki BlaBlaCar ili putniku koji to zatraži pokazati svoju vozačku dozvolu, potvrdu o registraciji vozila, policu osiguranja, potvrdu o obavljenom tehničkom pregledu kao i sve ostale dokumente kojima se na platformi dokazuje vaša sposobnost za korištenje vozila kao vozač;
 • (ix) da ćete u slučaju kašnjenja ili promjene vremena ili dijeljenja prijevoza o tome svoje putnike obavijestiti bez odlaganja;
 • (x) da ćete, u slučaju prekograničnog dijeljenja prijevoza, pribaviti i putniku kao i svakom nadležnom tijelu koje to zatraži, staviti na raspolaganje sve dokument kojima se dokazuje vaš identitet i vaše pravo na prelazak državne granice;
 • (xi) da ćete putnike na dogovorenom mjestu polaska čekati najmanje 15 minuta nakon dogovorenog vremena;
 • (xii) da nećete objavljivati oglas za dijeljenje prijevoza koji se odnosi na vozilo kojem niste vlasnik ili koje niste ovlašteni koristiti u svrhu dijeljenja prijevoza
 • (xiii) da ćete putnicima omogućiti da vas kontaktiraju putem telefona, na broj registriran na vašem profilu;
 • (xiv) da putem platforme nećete ostvarivati dobit;
 • (xv) da nemate nikakve kontraindikacije ili zdravstveno stanje koje bi kod vas izazvalo nesposobnost za upravljanje vozilom;
 • (xvi) da ćete se tijekom putovanja ponašati primjereno i odgovorno, u skladu s duhom dijeljenja prijevoza;
 • (xvii) da nećete odbiti rezervaciju na osnovi rase, boje, etničke pripadnosti, nacionalnosti, vjere, spolne orijentacije, bračnog stanja, invalidnosti, fizičkog izgleda, trudnoće, posebne osjetljivosti zbog ekonomske situacije, imena, prebivališta, zdravstvenog stanja, političkog mišljenja, dobi;
 • (xviii) da ćete omogućiti da vas putnici kontaktiraju putem telefona, na broj registriran na vašem profilu, uključujući i na mjestu sastanka.

8.3. Obveze putnika

8.3.1 Za dijeljenje prijevoza

Kad ovu platformu koristite kao putnik u dijeljenju prijevoza, obvezujete se:

 • (i) da ćete se tijekom dijeljenja prijevoza primjereno ponašati, kako ne biste ometali koncentraciju vozača tijekom vožnje ili narušavali mir i spokoj ostalih putnika;
 • (ii) da ćete poštivati vozilo vozača i njegovu čistoću;
 • (iii) da ćete, u slučaju kašnjenja, o tome odmah obavijestiti vozača;
 • (iv) da ćete vozaču platiti iznos sudjelovanja u troškovima;
 • (v) da ćete vozača čekati na mjestu polaska najmanje 15 minuta nakon dogovorenog vremena;
 • (vi) da ćete tvrtki BlaBlaCar ili bilo kojem vozaču koji to zatraži pokazati svoju osobu iskaznicu ili bilo koju ispravu kojom dokazujete svoj identitet;
 • (vii) da tijekom dijeljenja prijevoza nećete nositi nikakve predmete, robu, tvari ili životinju koja bi mogla ometati vožnju i koncentraciju vozača ili čija bi priroda, posjedovanje ili prijevoz bili suprotni važećim zakonskim propisima;
 • (viii) da ćete u slučaju prekograničnog dijeljenja prijevoza, pribaviti i vozaču kao i svakom nadležnom tijelu koje to zatraži, staviti na raspolaganje sve dokument kojima se dokazuje vaš identitet i vaše pravo na prelazak državne granice;
 • (ix) da ćete osigurati da vas vozač može telefonski kontaktirati na broj koji ste registrirali u vašem profilu, uključujući na mjestu sastanka

U slučaju kad ste rezervirali jedno ili više sjedala u ime treće strane, sukladno odredbama ranije navedenog članka 4.2.3, vi jamčite poštivanje odredbi ovog članka za treću stranu i općenito poštivanje ovih odredbi i uvjeta korištenja. Tvrtka BlaBlaCar zadržava pravo na suspendiranje vašeg korisničkog računa, ograničavanje pristupa uslugama ili raskidanje odredbi i uvjeta korištenja u slučaju njihova kršenja od strane treće osobe u čije ste ime rezervirali mjesto sukladno ovim odredbama i uvjetima korištenja.

8.3.2 Za autobusni prijevoz

U kontekstu autobusnog prijevoza, putnik se obvezuje pridržavati općih uvjeta prodaje odgovarajućeg autobusnog prijevoznika.

9. Suspendiranje računa, ograničavanje pristupa i raskid

Svoj ugovorni odnos s tvrtkom BlaBlaCar možete raskinuti u bilo kojem trenutku, bez ikakvih troškova i ne navodeći razlog. Kako biste to učinili, jednostavno na stranici svojeg profila otvorite karticu „Zatvori moj korisnički račun“.

U slučaju (i) kršenja ovih odredbi i uvjeta korištenja, uključujući ali ne i ograničeno na vaše obveze kao člana regulirane ranijim člancima 6. i 8., (ii) prekoračenja ograničenja navedenoga u gornjem stavku 4.3.3 ili (iii) ako tvrtka BlaBlaCar ima stvarni razlog vjerovati da treba zaštititi svoju sigurnost i integritet, sigurnost i integritet njenih članova ili trećih strana ili u svrhu sprječavanja prijevara ili za potrebe istraga, tvrtka BlaBlaCar zadržava pravo:

 • (i) raskinuti ove odredbe i uvjete korištenja koji vas obvezuju prema tvrtki BlaBlaCar, odmah i bez posebne obavijesti; i/ili
 • (ii) spriječiti objavljivanje ili ukloniti sve ocjene, oglase, poruke, sadržaj, zahtjev za rezervaciju ili bilo koji sadržaj koji objavite na platformi; i/ili
 • (iii) ograničiti vam pristup i korištenje platforme; i/ili
 • (iv) privremeno ili trajno suspendirati vaš korisnički račun.

Kad to bude potrebno, bit ćete obaviješteni o uvođenju takve mjere, kako biste dobili priliku tvrtki BlaBlaCar dostaviti svoje obrazloženje. Tvrtka BlaBlaCar će zatim, po vlastitom nahođenju, odlučiti hoće li ili ne obustaviti uvedene mjere.

10. Osobni podaci

U kontekstu vašeg korištenja platforme, tvrtka BlaBlaCar će prikupiti i obraditi vaše osobne podatke. Pri korištenju platforme i obrade nekih vaših osobnih podataka, potvrđujete i prihvaćate da tvrtka BlaBlaCar obrađuje vaše osobne podatke u skladu s važećim zakonima i odredbama Politike zaštite podataka.

11. Intelektualno vlasništvo

11.1. Sadržaj koji objavljuje tvrtka BlaBlaCar

Vezano na sadržaj koji joj dostavljaju članovi, tvrtka BlaBlaCar jedini je vlasnik prava na intelektualno vlasništvo koja se odnose na usluge, platformu, sadržaj (poglavito tekstove, slike, crteže, logotipe, video snimke, zvučne zapise, podatke, grafičke zapise) i na softver i baze podataka kojima se osigurava njihov rad.

Tvrtka BlaBlaCar daje vam ne-ekskluzivno, osobno i neprenosivo pravo na korištenje platforme i usluga, za vaše osobne i privatne potrebe, na nekomercijalnoj osnovi i u svrhu za koju su platforma i usluge namijenjene.

Zabranjen vam je bilo kakav drugi oblik korištenja ili iskorištavanja platforme i usluga te njihovog sadržaja bez prethodne pisane dozvole tvrtke BlaBlaCar. Naročito vam je zabranjeno:

 • (i) reproducirati, mijenjati, prilagođavati, distribuirati, javno prezentirati i širiti platformu, usluge i sadržaj, osim ako za to nemate izričito odobrenja tvrtke BlaBlaCar;
 • (ii) provoditi dekompilaciju i obrnuti inženjering platforme i usluga, osim u slučaju iznimaka propisanih važećim dokumentima;
 • (iii) izvlačenje ili pokušavanje izvlačenja (naročito primjenom robota za rudarenje podataka ili sličnih alata za prikupljanje podataka) značajnijeg dijela podataka s platforme.

11.2. Sadržaj koji objavljujete na platformi

Kako biste omogućili pružanje usluga i sukladno namjeni platforme, tvrtki BlaBlaCar dajete ne-ekskluzivnu licenciju za uporabu sadržaja i podataka koje dajete u kontekstu korištenja usluga (dalje u tekstu „Sadržaj članova“). Kako biste tvrtki BlaBlaCar omogućili distribuciju putem digitalne mreže i u skladu s komunikacijskim protokolima (posebice putem interneta i mobilne mreže) te kako biste sadržaj platforme učinili dostupnim javnosti, tvrtku BlaBlaCar ovlašćujete, za cijeli svijet i za čitavo trajanje vašeg ugovornog odnosa, da koristi, prikazuje, prilagođava i prevodi sadržaj članova i to:

 • (i) Tvrtku BlaBlaCar ovlašćujete za korištenje cijelog ili dijela svog sadržaja članova na digitalnim medijima za bilježenje podataka, poznatima ili onima koji još nisu poznati, a naročito se to odnosi na poslužitelje, tvrdi disk, memorijske kartice ili jednakovrijedne medije, u bilo kojem formatu i korištenjem bilo kojeg procesa, poznatog ili koji još nije poznat, u mjeri u kojoj je to potrebno za provedbu čuvanja, izrade sigurnosnih kopija, prijenosa ili preuzimanja povezanih s radom platforme i pružanjem usluga;
 • (ii) Tvrtku BlaBlaCar ovlašćujete za prilagođavanje i prevođenje sadržaja članova te za korištenje tih prilagodbi na svim digitalnim medijima, trenutačno poznatima i budućima, reguliranima ranijom točkom (i), s ciljem pružanja usluga, i to na različitim jezicima. Ovo pravo naročito uključuje opciju izmjena formatiranja sadržaja članova, uz poštivanje vašeg moralnog prava, u smislu poštivanja povelje o grafičkom sadržaju na platformi i/ili čineći sadržaj tehnički kompatibilnim za prikazivanje prilikom objave na platformi.

12. Uloga tvrtke BlaBlaCar

Ova platforma predstavlja platformu za internetsko umrežavanje na kojoj njeni članovi mogu izrađivati i objavljivati oglase za dijeljenje prijevoza u svrhu dijeljenja prijevoza. Te oglase za dijeljenje prijevoza ostali članovi mogu pregledavati kako bi pronašli uvjete putovanja i, tamo gdje je to moguće, izravno kod člana koji je objavio oglas za dijeljenje prijevoza na platformi rezervirati mjesto u navedenom vozilu. Platforma također omogućuje rezervaciju sjedala za autobusne prijevoze.

Korištenjem platforme i prihvaćanjem ovih uvjeta i odredbi prihvaćate da BlaBlaCar nije strana u bilo kojem sporazumu sklopljenom između vas i drugih članova s ciljem dijeljenja troškova koji se odnose na prijevoz, (ii) niti u bilo kojem sporazumu sklopljenom između vas i autobusnog prijevoznika.

Tvrtka BlaBlaCar nema nikakvu kontrolu nad ponašanjem svojih članova, autobusnih prijevoznika i njihovih agenata te korisnika platforme. Ona ne posjeduje, ne koristi, ne dobavlja niti ne upravlja vozilima koja su predmet oglasa i na platformi ne nudi nikakva putovanja.

Potvrđujete i prihvaćate da tvrtka BlaBlaCar ne kontrolira valjanost, istinitost ili zakonitost objavljenih oglasa te ponuđenih mjesta i putovanja. U svojstvu posrednika za dijeljenje prijevoza tvrtka BlaBlaCar ne osigurava nikakve usluge prijevoza niti ne djeluje kao prijevoznik, a njena je uloga ograničena na osiguravanje pristupa platformi.

U kontekstu dijeljenja prijevoza članovi (vozači ili putnici) za svoje radnje odgovaraju osobno i u cijelosti.

U svojstvu posrednika, tvrtka BlaBlaCar ne može se smatrati odgovornom za stvarnu realizaciju putovanja, i to naročito u slučaju:

 • (i) netočnih informacija koje vozač ili autobusni prijevoznik prenijeli u svom oglasu, ili na bilo koji drugi način, u vezi s prijevozom i njegovim uvjetima;
 • (ii) otkaza ili promjene putovanja od strane člana ili autobusnog prijevoznika;
 • (iii) neplaćanja sudjelovanja u trošku od strane putnika;
 • (iv) ponašanja putnika tijekom, prije i nakon putovanja.

13. Rad, dostupnost i funkcioniranje platforme

Tvrtka BlaBlaCar obvezna je pokušati platformu održavati dostupnom 7 dana u tjednu, 24 sata na dan. Ipak, pristup platformi može biti privremeno obustavljen, bez upozorenja, zbog tehničkog održavanja, migracije i ažuriranja podataka ili zbog nestanka struje ili ograničenja povezanih s radom mreže.

Nadalje, tvrtka BlaBlaCar zadržava pravo na mijenjanje ili obustavljanje, potpuno ili djelomično, pristupa platformi i njenim funkcijama, prema vlastitom nahođenju, privremeno ili trajno.

14. Izmjene odredbi i uvjeta korištenja

Ove odredbe i uvjeti korištenja te dokumenti koji pozivanjem na njih čine njihov sastavni dio predstavljaju cijeli sporazum između vas i tvrtke BlaBlaCar vezano na vaše korištenje usluga. Bilo koji drugi dokument, a naročito bilo koji navod na platformi (česta pitanja i sl.) služi samo kao smjernica.

Tvrtka BlaBlaCar može mijenjati ove odredbe i uvjete korištenja kako bi ih prilagodila svom tehničkom i komercijalnom okruženju te kako bi bili u skladu s primjenjivim zakonodavstvom. Sve izmjene odredbi i uvjeta korištenja bit će objavljene na platformi, uz navođenje datuma stupanja na snagu, a prije nego se to desi tvrtka BlaBlaCar će vas o svemu obavijestiti.

15. Primjenjivo pravo – Rješavanje sporova

Ove odredbe i uvjeti korištenja napisani su na hrvatskom jeziku i podliježu hrvatskom pravu.

Ako je potrebno svoju pritužbu vezano na platformu ili naše usluge možete podnijeti i na platformi za rješavanje sporova koju na internetu objavljuje Europska komisija i koja vam je dostupna ovdje. Europska komisija važu će pritužbu poslati nadležnom nacionalnom pravobranitelju. Sukladno važećim propisima koji se odnose na posredovanje, obvezni ste, prije podnošenja bilo kakvog zahtjeva za posredovanje, tvrtku BlaBlaCar pisanim putem obavijestiti o bilo kakvom sporu, kako biste isti pokušali riješiti mirnim putem.

16. Pravne obavijesti

Ovu platformu objavljuje Comuto SA, dioničko društvo s temeljnim kapitalom od 164,785.826 eura, registrirano u trgovačkom registru u Parizu pod brojem 491.904.546 (PDV broj unutar Zajednice: FR76491904546218 8537 82), sa sjedištem na adresi 84, avenue de la République, 75011 Pariz (Francuska), zastupano po izvršnom direktoru, Nicolasu Brusson, direktoru publikacija na mrežnim stranicama.

Ova mrežna stranica usluge hostinga koristi na poslužiteljima platforme Google Cloud u Nizozemskoj.

Tvrtka Comuto SA registrirana je u Registru operatera putovanja i boravka pod sljedećim brojem: IM075180037.

Financijsko jamstvo osigurava: Groupama Assurance-Crédit & Caution, 8-10 rue d’Astorg, 75008 Paris – Francuska.

Profesionalno osiguranje od građanske odgovornosti ugovara: Hiscox Europe Underwriting Limited, 19, rue Louis Le Grand, 75002 Pariz – Francuska.

Tvrtka Comuto SA registirana je u Registru posrednika u osiguranju, bankarstvo i financije pod matičnim brojem (Orias) 15003890.

Za sva pitanja obratite se Comuto SA koristeći ovaj obrazac za kontakt.

________________________________________________________________________

By using our website, you accept that we use cookies to perform analytics and produce content & ads tailored to your interests. Read our policy on cookies usage

Offer a ride